Metody komputerowe wspierają proces oceny ryzyka nowych materiałów już na etapie ich projektowania. Korzyścią wdrożenia tych metod jest redukcja kosztu i czasu prowadzonych badań oraz ograniczenie liczby eksperymentów z udziałem zwierząt laboratoryjnych.

Projektowane związki chemiczne (w tym nanomateriały) oferują nowe produkty o zdefiniowanych właściwościach. Te same właściwości mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska. Dlatego Komisja Europejska nakłada na producentów substancji chemicznych konieczność oceny potencjalnie negatywnych skutków ich działania jeszcze przed wprowadzeniem produktu na rynek konsumencki.Metody chemoinformatyczne, w tym metod uczenia maszynowego oraz techniki sztucznej inteligencji wspierają proces oceny ryzyka nowo projektowanych związków. Zdaniem dr Mikołajczyk narzędzia komputerowe umożliwiają eliminację potencjalnie niebezpiecznych substancji na wczesnym etapie projektowania produktu (jeszcze przed syntezą).

Firma QSAR Lab założona przez prof. T. Puzyna oraz naukowców Uniwersytetu Gdańskiego od 20 lat zajmuje się rozwojem metod komputerowych wspierających proces projektowania materiałów o pożądanych właściwościach (ang. sustainable-by-design). Obecnie firma rozwija platformę komputerową „Nano-QSAR Toolbox” umożliwiającą przewidywania toksyczności nanomateriałów na podstawie ich struktury.

Dr Alicja Mikołajczyk – QSAR LAB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj