Rok 2013 okazał się przełomowy dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Od tego czasu można zaobserwować ciągły rozwój zachodniopomorskiego przedsiębiorstwa.

Mimo otrzymanego wyróżnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za dotychczas podejmowane inwestycje, spółka na swojej drodze do rozwoju musiała pokonać wiele trudności. Jednak działania podejmowane przez zarząd wspólnie z właścicielami spółki, udowadniają, że metoda małych kroczków w procesie modernizacji przedsiębiorstwa może przynosić świetne efekty.

Jeszcze trzy lata temu nowy park maszynowy nie spełniał swoich funkcji w pełnym zakresie, ponieważ przedsiębiorstwo nie posiadało strumienia odpadów, na którym mogłoby pracować. Sukcesy zaczęły się w 2013 r., po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zmieniły sytuację podmiotów samorządowych realizujących zadania własne gmin związane z zagospodarowaniem odpadów. Dzięki modernizacji sortowni, dostosowaniu jej do działania na odpadach zmieszanych komunalnych oraz zmianie technologii kompostowania, zakład zyskał również status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK). Obecnie wszystkie gminy, które są współwłaścicielami przedsiębiorstwa, kierują do niego odpady bez konieczności ogłaszania przetargu.

Wszyscy właściciele mają odrębne umowy. Dla nas jest to stały strumień odpadów, czyli pewny pieniądz, który daje nam stabilizację. Cały czas staramy się o pozyskanie nowych samorządów jako udziałowców spółki, ale również dzielnie staramy się wywiązać z zadań, jakie na siebie nałożyliśmy w zakresie zagospodarowania odpadów, ale również i ich odbioru w naszych gminach macierzystych. Zaufanie, które udało nam się wypracować u burmistrzów i wójtów w poszczególnych gminach, wynika z zadowolenia mieszkańców – tłumaczy Jolanta Jabłońska-Wojciul, prezes przedsiębiorstwa.

Teraz MPGO w Wardyniu Górnym bardzo mocno stawia na rozwój i nowe inwestycje. Samorządowy system gospodarki odpadami, działający w oparciu o powierzenie zadań własnych gmin swojej spółce komunalnej okazał się skuteczny, efektywny i dał podstawy formalne, prawne i finansowe do realizowania przez MPGO Sp. z o. o. wszystkich, wymaganych prawem zadań. Umożliwił również przygotowanie planów inwestycyjnych służących rozwojowi Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

Pozyskanie dziesięciu samorządów zagwarantowało nam stały strumień odpadów, co w sposób niewątpliwy przekłada się na zysk przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie cenne w sytuacji, gdy inne RIPOK-i borykają się z brakiem wystarczającego, ekonomicznie uzasadnionego strumienia odpadów. Oczywiście nadal pozyskujemy nowe samorządy, które chcemy włączyć do grona współudziałowców, jednak mamy na tyle stabilną sytuację, że jest to najlepszy moment, aby zacząć inwestować. Generujemy zyski, które przekładają się na rozwój – tłumaczy prezes.

Działania inwestycyjne przedsiębiorstwa ukierunkowane są na efektywność – zarówno w kwestii selektywnej zbiórki odpadów, jak i odzysku surowców zebranych i dostarczonych do zakładu. W 2014 r. zakupiono dodatkowe 6 hektarów terenu przyległego do zakładu. Na gruntach powstanie nowa sortownia, wyposażona w nowoczesne technologie, które opierają się o optymalne eksploatacyjnie rozwiązania procesów segregacji, wykorzystujące automatyczne sortery. Powstaną również nowe place technologiczne, nowe place manewrowe, a także magazyny, pozwalające utrzymać odpowiedni poziom wilgotności produktów pozostałych po sortowaniu.

Zdjęcie wizerunkoweZe względu na uciążliwości dla otoczenia nie jest łatwo prowadzić zakład gospodarki odpadami. Jednak poprzez skierowanie ofert pracy do mieszkańców staramy się, a mamy dowody, że nam się to udaje, rekompensować im niedogodności wynikające z naszego sąsiedztwa. Wychodzimy również z inicjatywą dla młodszego pokolenia. Jesteśmy w trakcie przygotowania dla miejscowych dzieci wyprawek szkolnych.

Dla przedsiębiorstwa zawsze priorytet stanowił czynnik ludzki. Dzięki współpracy z powiatowym urzędem pracy, od początku działalności MPGO w Wardyniu Górnym, oferty pracy skierowane były głównie do osób długotrwale bezrobotnych, często wykluczonych społecznie, zamieszkujących pobliskie miejscowości.

Samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami spółka prowadzi kampanie informacyjne i edukacyjne dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży, połączonej z wizytacjami Zakładu.


Współwłaścicielami Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, w gminie Połczyn-Zdrój jest obecnie 10 samorządów: gmina Połczyn-Zdrój, gmina Czaplinek, miasto Szczecinek, gmina Sławoborze, gmina Świdwin, gmina Rąbino, gmina Barwice, gmina Borne Sulinowo, gmina Biały Bór oraz miasto Świdwin. Od roku 2008 Prezesem Zarządu spółki jest Jolanta Jabłońska-Wojciul.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj