PWSZ w Elblągu – Uczelnia musi kształtować charakter

0
196
Rektor prof. dr. hab. inż. Zbigniew Walczyk
Rektor prof. dr. hab. inż. Zbigniew Walczyk

Dziewięciu ministrów, pięciu prezydentów miasta, trzech biskupów diecezji elbląskiej, pięciu wojewodów, pięciu marszałków województwa, 145 posiedzeń senatu, 10 tysięcy podpisanych dyplomów – region elbląski zmieniał się na przestrzeni lat ale nie Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr. hab. inż. Zbigniew Walczyk – Największa satysfakcja? Podpisywanie dyplomów dla młodzieży. To jest prawo jazdy na życie.

W Elblągu szkolnictwo wyższe było obecne od powojnia – wyjaśnia pan rektor – Powołanie do roli rektora założyciela dostałem w 1998 roku, kiedy powstała uczelnia. W sumie jestem rektorem już 18 lat. Budowaliśmy tą uczelnie krok po kroku. Największy sukces uczelni to bez wątpienia utworzenie prawdziwego praktycznego profil kształcenia. Wszystkie programy kształcenia, obok tradycyjnych sylabusów, są opisane w kwalifikacjach zawodowych. Dzięki temu, pracodawcy rozumieją, jak kształcimy na uczelni. Opracowano unikalny system praktyk zawodowych. Kolejna rzecz to kwestia kompetencji społecznych. Poświęciliśmy temu specjalny moduł dydaktyczny pn. „Kultura społeczna i zawodowa” – tłumaczy prof. Walczyk. Trwa cztery semestry dla wszystkich studentów oraz składa się z dwóch części: części seminaryjno-wykładowej, oraz operacyjno-ćwiczeniowej. Studenci zachęcani są do znalezienia się w różnych sytuacjach takich jak wolontariat, praca w kołach naukowych, organizacja konferencji i wiele innych społecznych działań. Z tej części tworzą portfolio z elementami samooceny. Ich „uczynki” są oceniane w specjalnej punktacji. Moduł ten działa z dużymi sukcesami już od ponad 2 lat.

Priorytetem dla władz uczelni jest zabezpieczenie przyszłości absolwentów. Ważnym jest aby student otrzymał „twardą wiedzę”, która w razie potrzeby pozwoli mu z łatwością przekwalifikowywać się. Do pracodawców w regionie wysyłamy następujący komunikat: Prowadź u siebie, przy współpracy z nami, praktykę zawodową, a pod jej koniec daj studentowi temat aplikacyjnej pracy dyplomowej, którą będziemy również  wspólnie prowadzić. W ten sposób pracodawca ma przez rok naszego abiturienta, którego przygotowujemy w naturalny sposób do dalszej pracy – tłumaczy pan rektor. Porozumień z pracodawcami o praktykach zawodowych mamy ponad 700 na różnych kierunkach studiów: nauczycielskich, ekonomicznych, technicznych, administracyjnych czy informatycznych. Co należy zauważyć, PWSZ w Elblągu już trzy razy z rzędu otrzymała subwencję w wysokości miliona złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach konkursu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” – najważniejszy warunek konkursu to bezrobocie wśród absolwentów poniżej 2%.

Pan rektor Zbigniewa Walczyk kończy w tym roku swoją posługę w roli rektora. Dorobek Pana profesora jest imponujący. Absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, doktoryzował się w 1977 roku w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN. Habilitację uzyskał w 1993 roku na Politechnice Gdańskiej a tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2003 roku. W ostatnim ćwierćwieczu swój wysiłek głównie skupił na działalności organizacyjnej wdrażając wiele innowacyjnych pomysłów w budowanej PWSZ w Elblągu. Na pytanie jak udało się zbudować tak imponującą karierę zawodową pan rektor odpowiada – Ja mam takie „pomorsko-kaszubskie” wychowanie, które charakteryzuje się uporem w dążeniu do celu. Największy sukces w karierze? Zbudowanie wyjątkowej kadry dydaktycznej i naukowej na PWSZ w Elblągu. Nigdy bym nie mógł mieć takiej satysfakcji jaką mam, gdyby nie ta wspaniała kadra. To jest prawdziwy sukces. Stworzyć takie miejsce, gdzie wszyscy żyją w atmosferze pełnego zrozumienia jak we wspólnocie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj