Samorządy chcą mieć większy wpływ na kształtowanie polityki oświatowej – wynika z raportu „Polska szkoła przyszłości oczami włodarzy polskich metropolii i miast”.

Celem badania było zidentyfikowanie kierunków myślenia o polskiej szkole teraz i w kontekście przyszłości wśród prezydentów i wiceprezydentów siedmiu metropolii oraz pięciu miast. Badanie przeprowadzono metodą wywiadu pogłębionego.

Jak wynika z raportu „Polska szkoła przyszłości oczami włodarzy polskich metropolii i miast”, władze lokalne uważają, że samorządy powinny w sposób bardziej samodzielny kreować politykę oświatową. Dziesięciu z dwunastu rozmówców podkreśliło potrzebę zwiększania swobody dla samorządów.

Jeden z nich stwierdził, że jedyną zmianą, jaką wprowadziłby gdyby był premierem, byłoby całkowite przekazanie kompetencji zarządzania oświatą samorządom, podkreślając przy tym, jak bardzo jest to ważne i jak bardzo przekłada się na jakość lokalnej oświaty.

Jak zaznaczyli twórcy raportu, takie rozłożenie głosów wskazuje na „dojrzałość samorządów i duże poczucie odpowiedzialności, którą samorządy chcą wziąć na siebie, by móc kreować lokalną oświatę”.

Badani byli zgodni co do stwierdzenia, że strategia dla oświaty powinna być integralną częścią strategii rozwoju miasta, nawet jeśli miasto decyduje się na dodatkowy, osobny dokument przedstawiający politykę edukacyjną.

Trzy samorządy wskazały, że są one w stanie zbudować strategię samodzielnie, opierając się tylko na chętnych do współpracy mieszkańcach reprezentujących różne obszary i dziedziny życia. W jednym przypadku powstała tak cała strategia miasta, a w pozostałych strategie dla edukacji są częścią strategii rozwoju miasta.

Samorządowcy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, jak rozumieją pojęcia „dobra szkoła” i „dobra edukacja”. Siedmiu na dwunastu wskazało ogólny rozwój ucznia. Wspólne dla tej grupy rozmówców było przekonanie, że dobra edukacja to taka, która wie, jak motywować, wspierać zainteresowania i rozwój ucznia.

Niespełna 60 proc. przebadanych samorządowców uważało ogólny rozwój ucznia za cechę dobrej edukacji, a 33 proc. wskazało, że podstawową cechą dobrej edukacji są osiągane przez uczniów wyniki nauczania. Badani podkreślili również, że w całym systemie samorządowej oświaty kluczowa jest rola dyrektora.

Zdania badanych włodarzy były podzielone przy określeniu, czy dyrektor powinien być bardziej nauczycielem, czy menadżerem. Większość zapytanych twierdziła, że dyrektor powinien być nauczycielem, ale posiadającym umiejętności przywódcze. Co trzeci badany uznał, że dyrektor powinien być przede wszystkim menadżerem i nawet nie musi się wywodzić z oświaty.

Z kolei 67 proc. rozmówców było zdania, że dyrektor powinien posiadać umiejętności zarządcze, ale musi mieć także doświadczenie w pracy jako nauczyciel.

Według przedstawionych wyników, prezydenci i wiceprezydenci byli zdania, że rozwój szkół zawodowych jest ważnym zadaniem samorządu.

Badani podkreślili, że poświęcili energię i środki własne oraz unijne, by odbudowywać szkolnictwo zawodowe. W tym celu współpracują z pracodawcami, z uczelniami wyższymi i urzędami pracy, ponieważ uważają, że oferta szkolnictwa zawodowego musi uwzględniać potrzeby lokalnego rynku pracy.

Raport „Polska szkoła przyszłości oczami włodarzy polskich metropolii i miast” został opracowany przez firmę VULCAN i ośrodek dialogu THINKTANK na podstawie badania jakościowego przeprowadzonego wśród prezydentów i wiceprezydentów siedmiu metropolii (Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Rzeszów, Kraków) i pięciu miast (Częstochowa, Gdynia, Opole, Sopot, Tarnów).

Źródło: samorząd.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj