Jesteśmy na półmetku perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Niedługo nastąpi przyspieszenie wydatkowania środków unijnych na wsparcie rozwoju firm. Jakie konkursy warto wziąć pod uwagę, ubiegając się o dofinansowanie? Ayming Polska prezentuje ranking konkursów dotacyjnych na innowacje Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które w 2016 roku osiągnęły najwyższy wskaźnik sukcesu.

Do połowy lutego 2017 r. złożono 43 264 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną sumę 260,3 mld zł. Od czasu uruchomienia programów podpisano 12 105 umów o dofinansowanie ze środków europejskich na kwotę 77 mld zł. W związku z tym, że 2017 rok wyznacza półmetek perspektywy finansowej 2014-2020, przedsiębiorstwa mogą spodziewać się znacznego przyspieszenia wydatkowania środków unijnych. Który konkurs wybrać, aby mieć jak największe szanse na uzyskanie dofinansowania? Eksperci Ayming Polska przeanalizowali listy rankingowe ubiegłorocznych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i opracowali zestawienie, które wskazuje konkursy wyróżniające się najwyższym wskaźnikiem sukcesu.

Miejsce 1: Kredyt na innowacje technologiczne – dla MŚP

W 2016 r. w konkursie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, POIR, aż 7 na 10 firm z sektora MŚP otrzymało dofinansowanie w formie tzw. premii technologicznej. Jest to częściowa spłata kredytu komercyjnego, który firma może uzyskać w jednym z 17 banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach konkursu firma może zdobyć do 6 mln złotych dofinansowania na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup lub wdrożenie nowej technologii, a także wdrożenie własnej nowej technologii i rozpoczęcie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów czy usług. Przy ocenie projektu szczególną uwagę przywiązuje się do innowacyjności technologii oraz potencjału rynkowego wprowadzonego rozwiązania. Przykładowo, kredyt na innowacje technologiczne mógłby zostać przyznany na wdrożenie samodzielnie opracowanej nowej technologii produkcji bezprzewodowych opraw oświetlenia awaryjnego czy bezodpadowej technologii maksymalizującej wydajność recyklingu baterii. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, w 2017 r. odbędzie się tylko jedna edycja konkursu, która rozpoczęła się 20 lutego i potrwa do 29 marca 2017 r.

Miejsce 2 i 3: Sektorowe programy B+R: INNOTEXTILE i INNOCHEM – dla MŚP i dużych firm

W ubiegłorocznym naborze do konkursów INNOTEXTILE (dla branży włókienniczej) i INNOCHEM (dla branży chemicznej) w ramach sektorowych programów B+R (poddziałanie 1.2 Sektorowe programy B+R, POIR), ok. 65 proc. wniosków otrzymało dofinansowanie, a średnia dotacja wynosiła ok. 2-3 mln zł. Konkursy sektorowe służą wsparciu prac badawczo-rozwojowych, wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i zakresy tematyczne zdefiniowane dla wybranych branż. W konkursach mogą brać udział zarówno małe i średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa (także konsorcja), które zadeklarują chęć wdrożenia wyników opracowywanych badań.

„Konkursy sektorowe cieszą się szczególnym zainteresowaniem, co potwierdza rosnące zapotrzebowanie firm na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, skoncentrowanych na konkretnych obszarach tematycznych i branżach. Można powiedzieć, że w 2016 roku stanowiły one atrakcyjną alternatywę dla „Szybkiej Ścieżki” – flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego w ubiegłym roku zaledwie 17 proc. małych i średnich firm uzyskało dotację na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Zgodnie z zapowiedziami NCBiR, już wkrótce zostaną wprowadzone udogodnienia dla przedsiębiorstw, co ułatwi udział w tym konkursie. Będzie to między innymi ograniczenie formalności i skrócenie czasu na wydanie decyzji o dofinansowaniu” – komentuje Żaneta Chojnacka, Konsultant w Dziale Dotacji i Ulg B+R w Ayming Polska.

Miejsce 4: Wsparcie rozwoju infrastruktury B+R – dla MŚP i dużych firm

W 2016 r. w naborze do konkursu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, POIR, aż 45 proc. złożonych wniosków otrzymało dotację. Średnie dofinansowanie na projekt oscylowało w granicach 5 mln zł. W ramach konkursu małe, średnie i duże firmy mogą uzyskać dofinansowanie na budowę lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych. Środki można przeznaczyć na sfinansowanie gruntu, stojącego na nim budynku, specjalistycznego sprzętu do prowadzenia badań, wartości niematerialnych i prawnych, a także usług doradczych, z których firma skorzysta w ramach realizacji projektu.

„Konkurs o dofinansowanie na rozwój infrastruktury B+R cieszy się ogromną popularnością. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych na poziomie 2 mln zł, sprawia, że jest on przystępny również dla mniejszych podmiotów. Co istotne, konkurs przeznaczony jest zarówno dla przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają działalność innowacyjną, jak i dla tych, które prowadzą zaawansowane działania badawczo-rozwojowe” – podsumowuje Żaneta Chojnacka, Konsultant w Dziale Dotacji i Ulg B+R w Ayming Polska.

Miejsce 5: Badania na rynek – dla MŚP

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, POIR, to konkurs dla firm z sektora MŚP, które potrzebują środków na wdrożenie we własnej działalności pomysłu, będącego wynikiem prac B+R. Takie prace można przeprowadzić samodzielnie lub wykupić. Istotne jest, aby na etapie wnioskowania wyniki prac zostały zgłoszone do procedury ochrony patentowej. Środki można przeznaczyć na: inwestycje (budynki, maszyny, wartości niematerialne i prawne), prace badawcze (prace rozwojowe – czyli ostatni etap badań B+R przed wdrożeniem) oraz przygotowanie do wdrożenia (usługi prawne, certyfikacje). Dotację na wdrożenie, czyli np. zakup linii produkcyjnej do wytwarzania nowych produktów, mogą uzyskać projekty, których koszty kwalifikowane stanowią co najmniej 10 mln zł. W ubiegłorocznym naborze na 112 złożonych wniosków, aż 50 otrzymało dofinansowanie.

Pozyskiwanie dofinansowania to złożony proces, który wymaga zdefiniowania projektu, wyboru źródła wsparcia, złożenia wniosku o dotację, podpisania umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia przyznanej pomocy publicznej. Niezależnie od wskaźnika sukcesu konkursu, przed przystąpieniem do przygotowania wniosku o dofinansowanie, warto poświęcić czas na weryfikację, czy zgłaszany projekt i wnioskodawca spełniają wszystkie wymagania zawarte w regulaminie konkursu. Szczegółowa analiza wstępna zabezpieczy firmę przed odrzuceniem projektu na etapie oceny formalnej.

źródło: Ayming Polska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj