dr inż. Agata Małysiak
dr inż. Agata Małysiak

Reakcje heterogeniczne można zdefiniować jako działanie przebiegające w dwóch fazach. Jej składniki składają się z fazy ciekłej a produkt powstaje w fazie stałej (klasycznym przykładem jest powstawanie gipsu), mówi dr inż. Agata Małysiak z Politechniki Śląskiej odpowiedzialna za projekt pn. „Wpływ czasu indukcji na kinetykę procesu krystalizacji z reakcją chemiczną w mieszalnikach statycznych”.

Projekt badawczy dotyczy rozpoznania i opisu przebiegu reakcji jonowych heterogenicznych zachodzących w układach ciecz-ciecz w reaktorze wielofunkcyjnym, który będzie stanowić mieszalnik statyczny typu Kenics. Jego koncepcja polega na próbie opisu kinetyki i zjawisk towarzyszących heterogenicznym reakcjom jonowym w roztworach wodnych przeprowadzanych w reaktorach wielofunkcyjnych zbliżonych konstrukcją do mieszalników statycznych firmy Kenics.

Zasadniczym celem naukowym jest opis teoretyczny i doświadczalny, ale także modelowanie relacji pomiędzy kinetyką reakcji strącania wybranych związków chemicznych o różnych iloczynach rozpuszczalności, właściwościami produktu a warunkami hydrodynamicznymi przepływu w określonym typie reaktora.

W celu badań laboratoryjnych zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze. Jego głównym elementem stanowiska jest reaktor typu KM firmy Kenics.

Mieszalnik statyczny to urządzenie, które nie posiada ruchomych części, ale służy do mieszania. Najprostszym mieszalnikiem statycznym jest trójnik (często spotykany w instalacji wodnej). Następuje w nim mieszanie wody ciepłej i zimnej, które wpływa na jej odpowiednią temperaturę, mówi naukowiec.

W toku rozwoju technologii pojawiają się różne konstrukcje (np. trójnik z jedną rurą pod kątem, rurka z siatką w środku w różnych odstępach). Wkładki powodują zaburzenie przepływu i zwiększenie mieszania. Co warto zaznaczyć firma Kenics wymyśliła wkładki wyglądające jak kawałki helisy. Mieszalnik Kenics charakteryzuje się pewną określoną konstrukcją, a jego podstawowym zadaniem jest mieszanie dwóch cieczy (np. olej z wodą bez uzyskiwania emulsji).

Ostatecznym wynikiem pracy będzie opracowanie i walidacja modelu matematycznego kinetyki strącania heterogenicznych reakcji jonowych, a także określenie przydatności zastosowania mieszalników statycznych. Opracowane wyniku projektu i obliczenie numeryczne w znaczący sposób poszerzy wiedzę z zakresu modelowania reaktorów wielofunkcyjnych do przeprowadzenia krystalizacji z reakcją chemiczną, kończy dr inż. Agata Małysiak.

Życzymy samych sukcesów!

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*