Rozmowa z mgr inż. Łukaszem Rakoczy z AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na temat projektu pn. „Wpływ temperatury bezpośredniego podgrzewania indukcyjnego prądami wysokiej częstotliwości na obniżenie skłonności do pęknięć likwacyjnych oraz zmiany mikrostrukturalne nadstopu niklu o dużym ułamku objętościowym fazy międzymetalicznej”.

Jak można zdefiniować materiał, którym się Pan zajmuje?

Materiał ten należy do grupy odlewniczych nadstopów niklu umacnianych wydzieleniowo fazą międzymetaliczną γ’. Jest on przeznaczony do eksploatacji w agresywnym środowisku korozyjnym przy długotrwałych obciążeniach mechanicznych i cieplnych w wysokiej temperaturze.

Jak ważny w tych badaniach jest wpływ temperatury?

Jest on kluczowy w rozwiązaniu problemu, który dotyczy pęknięć likwacyjnych nadstopów niklu podczas prób regeneracji. Większość badań skupiała się na analizie mechanizmu pękania, a także zmian mikrostruktury oraz właściwości wraz ze wzrostem temperatury.

Czym charakteryzuje się podgrzewanie indukcyjne prądami wysokiej częstotliwości?

Polega na przetwarzaniu energii pola elektromagnetycznego w materiale przewodzącym prąd elektryczny na energię cieplną wykorzystywaną do  podniesienia temperatury materiału. Podstawowe znaczenie mają przy tym zjawiska indukcji elektromagnetycznej, naskórkowości oraz zbliżenia. Z punktu widzenia pękania likwacyjnego kluczowe jest lokalne nagrzanie warstwy materiału, która jest skłonna do pękania podczas regeneracji.

Jak duża jest skala problemu pęknięć likwacyjnych?

Skala ta jest bardzo szeroka. Nabiera szczególnego znaczenia podczas projektowania,  kształtowania oraz regeneracji komponentów wykonanych z nadstopów niklu. Rozwiązanie problemu, a więc obniżenie skłonności tych materiałów do pękania likwacyjnego może otworzyć nowe perspektywy badawcze
i stanowić obiekt prac wdrożeniowych.

Czy hipoteza badań przełoży się na ich wyniki?

Oczywiście. Projekt dobiega końca, równocześnie ja kończę swoją pracę doktorską. Postawiona teza została potwierdzona, a więc jesteśmy w stanie poprzez oddziaływanie prądów indukcyjnych zmniejszyć skłonność nadstopu niklu do pękania likwacyjnego.

Badania zrealizowano w ramach projektu 2017/25/N/ST8/02368 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium 13).

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj