Resort nauki poinformował w piątek, że rezygnuje z przeprowadzenia programu „Studia dla wybitnych” w dotychczasowej formule. Ten program, przyjęty przez rząd Ewy Kopacz, miał zapewniać wybitnym studentom finansowanie studiów na najlepszych uczelniach świata.

W przesłanym PAP komunikacie resortu nauki poinformowano także, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracuje nad nowymi pomysłami na rzecz rozszerzenia kontaktów międzynarodowych studentów i kadry akademickiej.

„Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia programu +Studia dla wybitnych+ w dotychczasowej formule, jako nieefektywnego pod względem finansowym oraz wykazującego duże ryzyko zwiększenia drenażu elit intelektualnych kraju” – zaznaczyli przedstawiciele resortu.

Jak skomentowano w komunikacie, „obecny kształt programu +Studia dla wybitnych+ obarczony jest nieusuwalnymi wadami”. Ponadto, jak zwrócono uwagę, działania w ramach „Studia dla wybitnych” pokrywałyby się częściowo z koncepcją wydatkowania środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. A to – zdaniem resortu – doprowadziłoby do nieefektywnego wykorzystania środków finansowych.

W komunikacie poinformowano także, że MNiSW wspólnie z Ministerstwem Rozwoju „prowadzi zaawansowane prace dotyczące kompleksowego systemu wsparcia umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego”. Resort nauki wskazuje na cztery główne elementy takich działań.

Prowadzone są m.in. prace nad tym, by polscy studenci łatwiej mogli podjąć studia za granicą. „Dzięki wypracowanym specjalnym instrumentom finansowym studenci, jak również inne osoby chcące podnieść swoje kompetencje, będą mogły odbyć szkolenia, kursy oraz studia w wysokiej jakości ośrodkach zagranicznych” – zapowiada MNiSW. Działania te mogłyby być finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Resort chciałby też, by realizowane były programy kształcenia w językach obcych, skierowane zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców.Kolejnym pomysłem wymienianym przez MNiSW jest realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich. Miałyby one umożliwiać studiowanie w Polsce cudzoziemcom, ale także studiowanie w międzynarodowym środowisku przez m.in. polskich studentów.

Prowadzone są również prace nad tym, by w programy kształcenia w polskich uczelniach włączani byli wykładowcy z zagranicy mający osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.

Nabór do programu „Studia dla wybitnych” MNiSW zawiesiło pod koniec grudnia ub.r. Wtedy tę decyzję ministerstwa pozytywnie ocenił zarówno przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Wiesław Banyś, jak i przewodniczący Parlamentu Studentów RP Mateusz Mrozek.

Ustanowienie programu „Studia dla wybitnych” wynikało z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie w czerwcu 2015 r. Nowelizacja ta była odpowiedzią na zobowiązania z expose premier Ewy Kopacz.

Program „Studia dla wybitnych” miał zapewnić szczególnie uzdolnionym studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie. Program przeznaczony był dla absolwentów studiów licencjackich oraz wybitnych studentów, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich i zostali przyjęci na którąś z najlepszych zagranicznych uczelni.

Laureaci mieli otrzymywać pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te miały być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uczestnicy programu mieli być zwolnieni ze zwrotu udzielonego im wsparcia, gdy w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni przepracowaliby w Polsce łącznie 5 lat, odprowadzając przez ten okres składki na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne. Zwolnienie miało dotyczyć także tych, którzy ukończą w Polsce studia doktoranckie. Ponadto, uczestnicy programu nie musieli zwracać pomocy w przypadku, gdyby nie podjęli lub nie ukończyli studiów – z przyczyn od nich niezależnych. (PAP)

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj