Profesor Edyta Reszka
Profesor Edyta Reszka

Rozmowa z Profesor Edytą Reszką na temat projektu pt. „Rola rytmu okołodobowego w raku pęcherza moczowego; deregulacja genów zegarowych jako możliwy cel działania terapeutycznego”.

Czym charakteryzuje się rak pęcherza moczowego?

Rak pęcherza moczowego jest najczęstszym nowotworem dróg moczowych i dotyka cztery razy więcej mężczyzn niż kobiet. Statystyki wskazują, że u mężczyzn rak pęcherza moczowego plasuje się na miejscu czwartym zaraz po raku płuca, gruczołu krokowego i jelita grubego. Bardzo istotna jest diagnoza i leczenie  prowadzone przez lekarza urologa, aby choroba została wykryta jak najwcześniej. Zwiększa się  wtedy szansę na całkowite wyleczenie choroby bez wznowy i tworzenia przerzutów.

Jak zdefiniować rytm okołodobowy?

Rytm okołodobowy to podstawowy proces, który organizuje funkcjonowanie organizmu w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Należą do nich tzw. wyznaczniki czasu; światło, temperatura otoczenia i dostęp do pożywienia, które regulują cykle snu i czuwania, temperaturę ciała, metabolizm energetyczny, cykl komórkowy, wydzielanie hormonów itd. Zaburzenia tych procesów są cechami charakterystycznymi raka, a przewlekłe zaburzenie rytmu dobowego może prowadzić do rozwoju choroby.

Główne cele projektu?

W  projekcie planujemy ocenę: 1) czy rytm okołodobowy jest zaangażowany w różne formy raka pęcherza moczowego NMIBC i MIBC; oraz 2) czy farmakologiczna aktywacja REV-ERBα i REV-ERBβ (NR1D1 i NR1D2) może być podejściem terapeutycznym w leczeniu zaawansowanego raka pęcherza moczowego, MIBC. Przedstawiona hipoteza badawcza zostanie rozwiązana w dwóch częściach projektu: 1) badanie kliniczne próbek tkanek nowotworowych i tkanek otaczających guz od pacjentów z rakiem pęcherza moczowego wraz z prawidłową tkanką pęcherza moczowego pobraną od pacjentów urologicznych, w celu zbadania związku rytmu okołodobowego poprzez ekspresję genów zegarowych z cechami klinicznymi oraz wybranymi markerami DNA; 2) badanie in vitro linii komórek raka pęcherza moczowego wykazujących różną oporność na cisplatynę w celu ujawnienia domniemanego antyproliferacyjnego efektu indukcji farmakologicznej REV-ERB z agonistą SR9009 oraz w celu zbadania przypuszczalnego zaangażowania rytmu okołodobowego i powiązanych mechanizmów molekularnych.

Czy wyniki badań mogą pomóc np. urologom?

Ważne wydaje się zbadanie nowych celów molekularnych i mechanizmów w etiologii choroby; oraz opracowanie nowych strategii chemioterapeutycznych. W projekcie skupiamy się na ważnym mechanizmie adaptacyjnym, czyli rytmie okołodobowym w etologii i celu leczenia raka pęcherza moczowego. Przedstawiony pionierski model badań wskaże mechanizmy adaptacyjne związane z rytmu okołodobowego i może zapewnić podstawy naukowe dla nowych sposobów terapii zaawansowanego raka pęcherza moczowego.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych sukcesów!

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*