Rolnictwo wielkoobszarowe wraz z intensywnym stosowaniem pestycydów stanowią główne zagrożenia dla naturalnej bioróżnorodności.

Naukowcy z 12 krajów Unii Europejskiej, w tym zespół kierowany przez prof. dr. hab. Ryszarda Laskowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzą w ramach projektu „EcoStack” badania mające na celu wspieranie i rozwijanie zrównoważonego rolnictwa pod kątem społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Przedsięwzięcie finansowane jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu „Horyzont 2020”.

Badania przeprowadzone na grupie 200 rolników z 12 krajów Europejskich pozwalają poznać zakres wdrażanych technik ekologicznych oraz motywację do ich stosowania. Wszystko w celu zaproponowania jak najlepszych rozwiązań dla przemyślanej i ekologicznej strategii upraw, tak w interesie konsumentów, jak i przyrody. 

W projekt zaangażowani są specjaliści z wielu dziedzin, m. in. ekolodzy, biolodzy, socjologowie, a także agronomowie i osoby zajmujące się biologicznym zwalczaniem szkodników. – Chcielibyśmy, aby finałem naszych działań było zaproponowanie szeregu rozwiązań, które służyłyby bardziej racjonalnej gospodarce rolnej. Chodzi o to, aby utrzymywać plony na poziomie obecnym lub nawet je zwiększać poprzez stosowanie metod zgodnych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody. Wiemy, że jest to możliwe – wyjaśnia prof. Laskowski. – Chcemy zaproponować odejście od stosowanych obecnie praktyk, które są szczególnie szkodliwe dla środowiska. Mowa głównie o znaczącym ograniczeniu stosowania pestycydów chemicznych, szczególnie tych służących do zwalczania owadów, oraz zahamowaniu rozrostu pojedynczych upraw, co drastycznie wpływa na bioróżnorodność. Zmiana gospodarki przestrzennej, polegająca na wprowadzaniu pasów kwietnych, miedz i zadrzewień śródpolnych, pomoże w walce ze szkodnikami, zapewniając odpowiednie plony przy znacznie niższym zużyciu pestycydów, sprzyjając jednocześnie odbudowie i utrzymaniu bioróżnorodności – podkreśla naukowiec. 

Profesor Laskowski od wielu lat należy do międzynarodowego grona zajmującego się wpływem pestycydów na bioróżnorodność, a udział w międzynarodowym projekcie „EcoStack” to także pokłosie jego wcześniejszych badań w tym obszarze na terenie Polski, finansowanych między innymi przez Narodowe Centrum Nauki.

Aby dobitnie zilustrować problem spadku bioróżnorodności z powodu intensyfikacji gospodarki rolnej, jako przykład podać można Austrię, gdzie liczebność motyli spadła pod koniec XX wieku o około 70% w ciągu zaledwie 20 lat. Owady te są zapylaczami, a większość plonów zawdzięczamy właśnie owadom zapylającym. Badania prowadzone w ramach projektu „EcoStack” to zatem nie tylko walka o zachowanie równowagi w środowisku, ale także o nasz własny dobrobyt.  

– Liczymy, że efektem naszych działań będą konkretne rozwiązania prawne na rzecz ochrony bioróżnorodności i bardziej zrównoważonego rolnictwa w Polsce i całej Unii – podsumowuje prof. Ryszard Laskowski.

EcoStack project is supported by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement no. 773554

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj