Politechnika Gdańska należy do czołówki najlepiej zarządzanych uczelni w Polsce. Jej model współpracy z biznesem porównuje się do tych znanych w zachodniej Europie. Jednym z ważniejszych wyzwań stojących obecnie przed władzami Politechniki jest budowa nowoczesnego Centrum Ekoinnowacji. Między innymi na ten temat rozmawiamy z rektorem tej uczelni, prof. dr hab. inż. Henrykiem Krawczykiem.

W październiku 2015 r. na Politechnice Gdańskiej został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego kompleksu składającego się miedzy innymi z budynku Centrum Ekoinnowacji oraz budynków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska…

Tak. Obecnie funkcjonujące budynki tego wydziału mają już swoją historię. To budynki powojenne, które wymagają remontu i unowocześnienia. Dlatego właśnie powstał nowy projekt.

Rektor Politechniki GdańskiejNa jakich dziedzinach będzie koncentrować się centrum?

Mówimy o obszarach istotnych z punktu widzenia regionu i kraju: energetyce, budownictwie, transporcie, ochronie środowiska, w tym komercjalizacji nauki, unowocześnieniu edukacji. Jest to zatem wielowymiarowa przestrzeń działań, w której lokujemy dotychczasowe prace Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, ale również otwieramy się na jeszcze szerszą współpracę. I jest to zasadne, ponieważ współczesny świat charakteryzuje się multidyscyplinarnością. Będzie to pierwsze w Polsce centrum realizujące ideę miast ekologicznych.

Energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe czy rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich znajdzie się w orbicie zainteresowań centrum. Ale nie tylko…

Są to obszary, którymi zajmuje się dzisiaj Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Centrum Ekoinnowacji połączy je ze sobą. Przy integracji kliku podobnych dyscyplin pojawia się jednak cała gama dodatkowych problemów – związanych z informatyką, energetyką czy z mechaniką. Dlaczego? Ponieważ problemy naczyń połączonych podlegają zasadom, potwierdzającym że, zmiany w danym obszarze mają znaczący wpływ na pozostałe obszary. Nasze laboratoria nie będą więc stricte zorientowane tylko na jeden, konkretny obszar badania, ale będą otwarte na przeprowadzanie badań multidisciplinarnych.

Jakie projekty oprócz Centrum Ekoinnowacji znalazły się na liście priorytetów Politechniki Gdańskiej?

Badania, edukacja, a także realizacja przedsięwzięć w różnych obszarach dostarcza nam bardzo wielu danych, które musimy odpowiednio przechowywać, aby móc je następnie właściwie wykorzystać. Krótkotrwałe spojrzenie na zagadnienie nie pokazuje całej wiedzy o nim. Dopiero, gdy gromadzimy informacje przez długi okres czasu, dostrzegamy kształtujące się trendy rozwojowe. W związku z tym obok Centrum Ekoinnowacji wybudujemy Centrum Big Data archiwizujące różnego typu dane oraz umożliwiające dostęp do nich w sposób przyjazny człowiekowi. Wymienione przedsięwzięcia połączymy jeszcze z kolejnym przygotowywanym przez nas projektem o nazwie Most Wiedzy. Sama nazwa wskazuje, iż uwzględni on relacje interdyscyplinarne, ale także wspomoże współpracę biznes-nauka. Dzięki temu na Politechnice Gdańskiej powstanie sprawnie funkcjonująca szeroka platforma współpracy różnych zespołów badawczych i podmiotów gospodarczych.

Podkreśla Pan zawsze, że informatyka jest motorem rozwoju i stymulatorem innowacyjnych rozwiązań. Jakie są główne trendy?

Pierwszym jest wspomniany już rozwój ogromnych repozytoriów danych , drugim natomiast Internet rzeczy. Mam na myśli, w tym ostatnim przypadku, budowę inteligentnych przestrzeni, w których znajdują się zarówno ludzie, jak i wiele urządzeń elektronicznych podłączonych do sieci, wspomagających współdziałanie człowieka z rozmaitymi systemami rozproszonymi. Prosty przykład – kamizelka cyfrowa. Każdy z nas będzie taką posiadał. Pozornie ona wygląda, jak zwykła kamizelka, a ma w sobie mnóstwo czujników, rejestratorów, itp. Są to dodatkowe źródła danych, które nie mogą być w przestrzeni tracone. W związku z tym muszą istnieć urządzenia, które je odpowiednio zarejestrują, zgromadzą, przetworzą i udostępnią w sposób możliwy do przeanalizowania przez człowieka. Do tego potrzebna jest chmura obliczeniowa i to jest następny kierunek rozwoju informatyki.

To Pana druga, a zarazem ostatnia kadencja na stanowisku rektora. Co uważa Pan za największy sukces, patrząc z perspektywy ośmiu lat?

Musiałbym spojrzeć na to wieloaspektowo. Przez cały czas starałem się, aby Politechnika Gdańska nie tylko rozumiała otaczającą rzeczywistość, ale także ją kreowała, stąd pomysły wielu projektów: Inżynier Przyszłości czy Zielony, inteligentny kampus. Zawsze starałem się też planować działania, które efektywnie mogą być realizowane i odpowiadają współczesnym wymaganiom. Jeden z przykładów to system identyfikacji wizualnej. Dla tradycyjnej uczelni nie byłby to priorytet działań. Stwierdziliśmy jednak, że podobnie, jak w przypadku firmy – budowanie własnej marki ma ogromne znaczenie. System identyfikacji wizualnej Politechniki Gdańskiej otrzymał wiele nagród – polskich i zagranicznych – przyznanych przez środowisko profesjonalistów zajmujących się wizerunkiem. Strategia Politechniki Gdańskiej pod hasłem „PG jako smart University” również zdobyła uznanie, zwłaszcza za granicą, co potwierdza wyraźna poprawa pozycji w międzynarodowym rankingu szkół wyższych, organizowanym przez „Times Higher Education”, gdzie politechnika wraz z 6 innymi polskimi uczelniami została sklasyfikowana wśród 800 najlepszych uczelni na świecie. Politechnika Gdańska jest dziś trzecią uczelnią w Polsce, która dołączyła do prestiżowej organizacji CESAER (przyp. red. Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research – organizacja powstała w 1990 roku, obecnie należy do niej ponad 50 europejskich wiodących uczelni wyższych z 24 krajów).

Dodam także, że sam osobiście kierowałem kilkoma innowacyjnymi projektami – między innymi utworzeniem Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie innowacyjnego rozwoju rozwiązań informatycznych. Uczelnia jest zbiorem wielu osobowości, stąd wprowadzenie interaktywnych mechanizmów współpracy, w tym komercjalizacji badań miało ogromne znaczenie. Nie ukrywam, że moje plany były bardziej ambitne, ale cieszę się, że większość z nich udało się zrealizować.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Damian Baran

 


Otwarta Przestrzeń Innowacji

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) to miejsce, w którym powstają innowacyjne rozwiązania informatyczne oraz aplikacje na potrzeby nauki i biznesu. Zespołem ekspertów CD NIWA kieruje prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej.

Ideą CD NIWA jest współpraca zespołów interdyscyplinarnych: naukowców, ekspertów IT, biznesu oraz indywidualnych użytkowników – pasjonatów programowania, w tym również studentów. W Centrum realizowane są zadania, dzięki którym powstają innowacyjne aplikacje służące społeczeństwu. Przykładem jest zaprogramowanie algorytmu wykrywającego sytuację upadku, co jest szczególnie istotne z perspektywy osób starszych, niepełnosprawnych lub z zaburzeniami neurologicznymi. Algorytm w zaawansowanych systemach monitoringu automatycznie rozpoznaje niebezpieczną dla zdrowia ludzkiego sytuację i umożliwia natychmiastową reakcję odpowiedniego personelu.

Zespoły projektowe Centrum tworzą także aplikacje zorientowane na konkretne obszary, jak np. system do wykrywania plagiatów, który jest szczególnie przydatny naukowcom. Najlepsze rozwiązania powstające w CD NIWA mogą być skomercjalizowane w formie spółek spin-off. Dzięki temu Centrum buduje kulturę przedsiębiorczości, przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia i staje się kołem napędowym e-gospodarki Pomorza.

W listopadzie 2015 r. projekt CD NIWA został wyróżniony Polską Nagrodą Innowacyjności. Nagroda jest wyrazem uznania dla prowadzonej w CD NIWA działalności, a przede wszystkim dbałości o sferę badawczo-rozwojową.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj