445 mln zł z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zainwestuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w projekty służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”, adresowanym do dużych przedsiębiorstw, wnioski przyjmowane będą od 6 lipca do 31 sierpnia br.

To szansa przedsiębiorców na realizację ciekawych projektów, których celem jest rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami – w sposób istotnie przyczyniający się do zwiększenia dostępności.

– Fundusze Europejskie są jednym z promotorów wrażliwości społecznej, u której podstaw leżą nie emocje, z natury subiektywne i zmienne, ale obiektywne zasady poszanowania praw człowieka, sprawiedliwości, solidarności, niedyskryminacji i równości.W naborze „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” poszukujemy oryginalnych pomysłów na eliminację rozmaitych barier, które utrudniają życie osobom ze szczególnymi potrzebami, tak aby zapewnić im pełne, zgodne z ich oczekiwaniami uczestnictwo w różnych sferach życia. Udzielając dofinansowania, pomożemy przekuć te pomysły w konkrety, a więc produkty i usługi – mówi dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Z uwagi na szeroki krąg adresatów takich rozwiązań, przedsiębiorcy będą mogli wykazać się inwencją i wynieść dostępność w naszym kraju na nowy poziom, jednocześnie rozwijając swoją ofertę – dodaje.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, szczególne potrzeby może mieć każdy. Różnią się one w zależności od uwarunkowań związanych z sytuacją danego człowieka. W tej grupie znajdują się zarówno osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidome czy niesłyszące, jak i osoby z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi bądź intelektualnymi, w tym schorzeniami otępiennymi (np. demencja, Alzheimer), związanymi z procesem starzenia się społeczeństwa, jak też dysfunkcjami rozwojowymi (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD). To także m.in. osoby starsze i osłabione chorobami, kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci, w tym korzystający z wózków dziecięcych. Specjalistycznych rozwiązań potrzebują osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem czy o nietypowym wzroście, jak również – co pewnie rzadziej przychodzi nam na myśl – osoby z większym bagażem. Szczególne potrzeby mają też chorzy na choroby cywilizacyjne i przewlekłe (np. cukrzyca, epilepsja, choroby układu krążenia, nowotworowe).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj