dr inż. Marcin Górecki
dr inż. Marcin Górecki

Artykuł dotyczy projektu pt. „Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej”, którego kierownikiem jest dr inż. Marcin Górecki.

Tematyka badań naukowych dr. inż. Marcina Góreckiego koncentruje się wokół praktycznych zastosowań metod chiraloptycznych do rozwiązywania wszechstronnych problemów stereochemicznych zarówno natury konfiguracyjnej, jak i konformacyjnej. Stosowane techniki, bazujące na oddziaływaniu badanego chiralnego systemu ze światłem spolaryzowanym kołowo, wsparte metodami chemii obliczeniowej, pozwalają zrozumieć, jak struktura trójwymiarowa (3D) związków naturalnych czy syntetycznych o znaczeniu praktycznym wpływa na ich właściwości chiraloptyczne oraz jak poprzez modyfikację ich struktury można osiągnąć pożądane cechy chiraloptyczne systemu.

Budowa przestrzenna chiralnego leku (3D) jest jednym z głównych elementów określających jego efekty farmaceutyczne, moc oddziaływania z receptorami oraz tempo i drogi przemian metabolicznych. Wśród leków występujących w postaci stałej szczególną rolę odgrywa zjawisko polimorfizmu.

Polimorfy tej samej substancji mają identyczny skład chemiczny, ale różną budowę przestrzenną, co powoduje, że wykazują inną biodostępność, rozpuszczalność, czy stabilność chemiczną. W konsekwencji tego, właściwości polimorficzne każdej aktywnej substancji farmaceutycznej (API) muszą być dokładnie zbadane, a wszystkie znalezione polimorfy powinny zostać w pełni scharakteryzowane.

Jednymi z najbardziej czułych narzędzi do monitorowania zmian strukturalnych substancji chiralnych są metody oparte na zjawisku dichroizmu kołowego (CD), zarówno w zakresie przejść elektronowych, jak i oscylacyjnych.

W ramach tego projektu postanowiliśmy podjąć się prac nad poszerzeniem aplikacyjności spektroskopii CD w fazie stałej w badaniu chiralnych stałych API przy użyciu pionierskich metodologii pomiarowych, które uwzględniają zarówno postęp technologiczny związany z rozwojem aparatury badawczej, jak i stawiane współczesne wyzwania cywilizacyjne przed chemią medyczną.

Badania umożliwią zastosowanie po raz pierwszy spektroskopii oscylacyjnego dichroizmu kołowego o wysokiej rozdzielczości (VCDi) w badaniach stereochemicznych API, oraz zastosowanie metody odbicia dyfuzyjnego w pomiarach widm elektronowego CD. Metoda ta z uwagi na swój charakter będzie mogła stać się alternatywą do obecnie stosowanych technik pomiaru widm CD próbek w fazie stałej wykorzystujących zjawisko transmitancji, mówi dr Górecki.

Dzięki zastosowaniu nowych technik chiraloptycznych będzie możliwe lepsze i bardziej skuteczne charakteryzowanie substancji farmaceutycznych. Prowadzone badania przyczynią się do znacznego postępu w analizie strukturalnej chiralnych leków, mających kluczowe znaczenie we współczesnej chemii medycznej, kończy naukowiec.

Życzymy samych sukcesów Panie Doktorze.

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*