Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pełni funkcję Instytucji Wdrażającej działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie typów projektów „Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych” oraz „Rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu”. Dotychczas CKPŚ ogłosiło 7 konkursów poświęconych tym tematom. Beneficjentami wdrażanej przez CKPŚ części Programu są w znacznej mierze podmioty instytucjonalne, m.in. parki narodowe, samorządy czy jednostki naukowe, ale także organizacje pozarządowe.

Instytucja wdrażająca to w istocie instytucja pierwszego kontaktu z beneficjentami. Uczestniczy w procesie tworzenia dokumentacji programowej, a przede wszystkim przygotowuje dokumentację konkursową wraz z regulaminami na potrzeby organizacji naborów.

– Dopiero wtedy przystępujemy do ogłoszenia konkursu, następnie oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Umowę o dofinasowanie podpisujemy z beneficjentami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, a ich projekty mieszczą się w puli środków przeznaczonych na dany konkurs. Tak naprawdę od samego początku realizujemy projekt wraz z beneficjentem, wspomagając każde jego działanie – akcentuje zastępca dyrektora CKPŚ ds. IW, Małgorzata Kozłowska.

Ważnym elementem bieżącej współpracy z beneficjentami jest oczywiście systematyczne rozliczanie projektów i dofinansowania unijnego, otrzymanego w formie zaliczek lub refundacji. Najistotniejszą rolą Centrum jako Instytucji Wdrażającej jest jednak przygotowywanie beneficjentów na wszelkie trudności, jakie mogą pojawić się podczas procesu realizacji projektu. Dlatego CKPŚ prowadzi regularne cykle szkoleniowe, a także pełni rolę doradczą, pomagając beneficjentom uporać się z nie do końca zrozumiałymi, a jednocześnie niezbędnymi formalnościami.

Do 11 czerwca trwa kolejny nabór wniosków o wsparcie projektów ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Planowana kwota dofinansowania to 30 mln zł. – Już dziś zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na szkolenia 17 i 22 maja, które odbędą się w siedzibie CKPŚ w Warszawie – mówi Małgorzata Kozłowska – wspólnie będziemy analizować regulamin konkursu i odpowiemy na pytania, jak poprawnie uzupełnić wymagane formularze i złożyć wniosek. Wierzymy, że skuteczne aplikowanie o środki unijne nie musi być trudne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj