Cena przestała być najważniejszym kryterium w przetargach publicznych, rośnie znaczenie jakości i doświadczenia wykonawcy – wynika z analiz Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk przedstawiła w środę wyniki kontroli dotyczących wykorzystywania przez zamawiających kryterium ceny w postępowaniach o zamówienie publiczne oraz raport na temat wpływu zmian wprowadzonych nowelizacjami Prawa zamówień publicznych z 2014 r. i 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Z danych UZP wynika, że po zmianie przepisów w 2016 r., w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, najczęściej stosowanym kryterium pozacenowym był termin realizacji lub czas dostawy (30 proc. postępowań), na drugim miejscu znalazło się kryterium dotyczące gwarancji (25 proc.). Trzecim najczęściej stosowanym kryterium była jakość i funkcjonalność (19 proc.).

Stręciwilk zwróciła uwagę na wyraźny wzrost, z 4 proc. do 18 proc., stosowania przez zamawiających kryterium wiedzy i doświadczenia. „Nowelizacja Pzp z 2016 r. dała wyraźny sygnał zamawiającym, że można stosować takie kryterium i ono ma wpływ na jakość zamówienia. Oczywiście trzeba robić to umiejętnie, bo nie może ono dotyczyć warunków podmiotowych wykonawcy, a powinno dotyczyć warunków związanych z kwalifikacjami i doświadczeniem osób skierowanych bezpośrednio do realizacji zamówienia” – wyjaśniła szefowa UZP.

Inna pozytywną zmianą, na którą wskazała prezes UZP, jest stosowanie obecnie tzw. wag kryteriów pozacenowych. Po zmianie przepisów w 2016 r. ponad dwukrotnie wzrosła średnia waga kryterium „termin realizacji i czas dostawy”, podobnie – kryterium dotyczącego gwarancji. Zmiany nastąpiły także w przypadku średniej wagi kryterium ceny. Przed nowelizacją średnia waga tego kryterium wynosiła 86 proc., natomiast po nowelizacji spadła ona do 64 proc.

Źródło: samorzad.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj