O rozwoju uczelni, realizowanych projektach oraz tegorocznej rekrutacji z dr Moniką Madej, Rektorem Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, rozmawia Michał Wiechoczek.

Czym charakteryzuje się projekt „Program rozwoju WSEiZ w Warszawie”, za który otrzymaliście Państwo Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2017?

Celem projektu było zwiększenie zakresu i atrakcyjności naszej oferty edukacyjnej oraz poprawa efektywności kształcenia. Dzięki wsparciu unijnemu zrealizowaliśmy ponad 5 tys. godzin dodatkowych zajęć projektowych, uruchomiliśmy pracownię projektowania wirtualnego obiektu budowlanego krajobrazu, zorganizowaliśmy płatne staże dla studentów i absolwentów oraz Targi Pracy.

Na czym polegają projekty związane z rozwojem Wydziału Zarządzania i Inżynierii oraz Wydziału Architektury.

Bardzo ważnym projektem na Wydziale Zarządzania jest badanie barszczu olbrzymiego oraz barszczu Sosnowskiego. Wydział działa również aktywnie w zakresie publikacji naukowych oraz organizacji konferencji naukowych, takich jak choćby konferencja „E-mobilność: wyzwania, szanse, zagrożenia”. Wydział Architektury skupia się na zagadnieniach związanych z projektowaniem architektonicznym i wpływem budownictwa na środowisko. Co dwa lata organizowane są konferencje – ARCHBUD i Kraj-Art. Jako jedyna uczelnia niepubliczna z Polski zostaliśmy zaproszeni przez Pekiński Uniwersytet Budownictwa i Architektury do międzynarodowego konsorcjum uczelni- Belt and Road Architectural Consortium.

Jakie nowe możliwości otwarły się przed studentami w tym roku i jak udała się tegoroczna rekrutacja?

Uruchomiliśmy kilka nowych kierunków oraz specjalności. Posiadamy bardzo elastyczną ofertę: 10 kierunków studiów, 12 podyplomowych oraz 40 specjalności. Dzięki zawartemu porozumieniu studenci będą mieli możliwość zdobycia podwójnego dyplomu i studiowania w Chinach. W tym roku odnotowaliśmy 15% wzrost poziomu rekrutacji, choć a na niektórych kierunkach sięgał nawet 70%. Według przeprowadzonego przez ministerstwo badania absolwenci Architektury oraz Zdrowia Publicznego WSEiZ zarabiają najlepiej wśród osób kończących te kierunki w Polsce. Pozostałe kierunki plasują się w pierwszej piątce.

Jak prezentują się Państwa plany na najbliższe lata?

W obecnej chwili naszym priorytetem jest złożenie wniosku o możliwość doktoryzowania się na Wydziale Architektury. Myślimy także o stworzeniu studiów II stopnia na kierunkach, na których obecnie mamy tylko I stopień. Chcielibyśmy także rozwijać specjalności tak, by wiedza na nich zdobywana była jak najbardziej praktyczna.

Dziękuję za rozmowę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj