Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami i uchodźcom z Ukrainy realizuje program „Otwieramy się dla Was”.

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej jest uczelnią niepubliczną działającą od 30 lat na rynku edukacyjnym. W tym czasie placówka realizowała szereg projektów unijnych, mających na celu rozwój potencjału dydaktycznego i doskonalenie procesu kształcenia. W zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, Uczelnia realizowała działania sprzyjające rozwijaniu kompetencji w zakresie komunikowania się, współpracy i podejmowania działań innowacyjnych. Najnowszym realizowanym przez Uczelnię działaniem rozwojowym jest projekt „Otwieramy się dla Was” rozpoczęty 1 listopada 2021 roku.

Głównym celem projektu było wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności. Projekt zrealizowany został przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA” z Bielska-Białej oraz Fundacją „Pomaluj Nasz Świat”.

Wzajemna współpraca polegała na wymianie wiedzy i dzieleniu się doświadczeniami w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Sytuacja związana wojną w Ukrainie sprawiła, że projekt zyskał nowy wymiar. 1 stycznia 2023 roku został rozszerzony o wsparcie obywateli Ukrainy w obszarze pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, adaptacyjnymi i lękowymi, z syndromem stresu pourazowego spowodowanego działaniami wojennymi. Rozszerzone zostały działania zwiększenia dostępności uczelni dla uchodźców poprzez  przygotowanie bogatej oferty dydaktycznej w zakresie warsztatów arteterapeutycznych, doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, prawnego oraz nauki języka polskiego. Efektem tych działań jest ułatwienie beneficjentom aktywizacji zawodowej i kształcenia w Polsce.


– Dzisiaj dysponujemy nowym systemem zarządzania zasobami uczelnianymi online, dostosowaną infrastrukturą dla osób z niepełnosprawnościami, przygotowaną ofertą edukacyjną, co służy zapewnieniu beneficjentom dostępności komunikacyjnej, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia. Powołaliśmy pełnomocnika do spraw osób z niepełnosprawnościami – mówi Ewa Madoń, założyciel i rektor Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku Białej.

W realizacji projektu założono wsparcie dla 36 osób z Ukrainy. Projekt udało się rozszerzyć na łącznie 43 beneficjentów. Projekt potrwa do 30 listopada 2023 roku, w planach jest jego kontynuacja w następnej perspektywie.

– Celem naszych działań jest przede wszystkim pomoc osobom, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do oferty szkolnictwa wyższego – podsumowuje rektor Ewa Madoń.

Projekt „Otwieramy się dla Was” finansowany jest z funduszu „FUNDUSZE EUROPEJSKIE – PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”. Na realizację zadania szkoła pozyskała środki w wysokości 1 006 359,48 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj