Ciągle rosnące potrzeby transportu zarówno ludzi, jak i towarów sprawiają, że lotnictwo cywilne odpowiada obecnie za 2-3% globalnej produkcji CO2. Jednym z kluczowych elementów są tutaj silniki lotnicze. Ale też od początku swojego istnienia branża lotnicza stanowi awangardę w dziedzinie rozwoju nowych technologii. A my, jako GE Aerospace, mamy swój wkład w redukcję śladu węglowego i dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej w tym sektorze.

Dzięki wsparciu funduszy z Unii Europejskiej – a konkretnie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – uruchomiliśmy w General Electric Company Polska Sp. z o.o. projekt badawczy, którego celem jest stworzenie systemu narzędzi pozwalających projektować trwalsze i wydajniejsze części. Przekłada się to bezpośrednio na zmniejszenie ilości spalanego paliwa. Nasze działania skupiają się na opracowaniu technologii pozwalającej analizować złożone zjawiska fizyczne związane z przepływem powietrza w przedniej części silnika. Pod uwagę brane są między innymi czynniki takie jak silny boczny wiatr czy umiejscowienie silnika względem skrzydła samolotu. Warto tutaj zaznaczyć, że około 80% kosztów produkcji i eksploatacji części jest konsekwencją decyzji podjętych na wstępnych etapach projektowania. W wyniku iteracyjnego procesu optymalizacji otrzymujemy kształt łopatek wentylatora o najwyższych osiągach, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej niezawodności całego komponentu. Do realizacji tego typu zadań konieczne było opracowanie szeregu zaawansowanych algorytmów numerycznych, które są w stanie w pełni wykorzystać potencjał komputerów obliczeniowych dużej mocy.

Nasz system pozwala nie tylko projektować części, ale też śledzić, jak zachowuje się silnik pod skrzydłami samolotu. Algorytmy sztucznej inteligencji czuwają nad przebiegiem kolejnych lotów, monitorując parametry jego pracy, i sygnalizują, kiedy należy wykonać przegląd. Dzięki takiemu podejściu oprócz zapewnienia pełnego bezpieczeństwa lotów możliwe jest także utrzymywanie założonej wydajności napędu.

Kolejną innowacją w naszym procesie – również wspieraną przez sztuczną inteligencję – jest szacowanie kosztów przeglądu z uwzględnieniem konieczności wymiany określonych komponentów. Przewidywalność wydatków jest wartością dodaną, jaką oferujemy naszym klientom.

Opracowany przez nas system umożliwia kompleksowe podejście do zarządzania cyklem życia części silnika lotniczego. Od etapu projektowania, poprzez śledzenie zachowania pracującego urządzenia, po weryfikację stanu komponentu w czasie przeglądu – kładziemy nacisk na zmniejszanie śladu węglowego przy jednoczesnym zapewnieniu bezkompromisowego poziomu bezpieczeństwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj