Astri Polska dostarcza inteligentne elektroniczne rozwiązania dla przemysłu i biznesu.

Specjalizuje się w rozwijaniu produktów z dziedziny elektroniki, optoelektroniki, GNSS (Global Navigation Satellite System) i obserwacji satelitarnych. Jest przemysłowym liderem w realizacji projektów i kontraktów Europejskiej Agencji Kosmicznej, Unii Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rozwiązania warszawskiej spółki znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, urbanistyka, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, rolnictwo precyzyjne, systemy informacji przestrzennej czy nowoczesne zarządzanie lasami.

– Oferowane przez nas zobrazowania satelitarne są doskonałym źródłem informacji, zwłaszcza w zarządzaniu kryzysowym, monitorowaniu klęsk żywiołowych czy tworzeniu modeli 3D terenu. Dzięki umowom dystrybucyjnym z największymi operatorami satelitów obserwacyjnych dysponujemy zdolnościami wykonywania zdjęć każdego miejsca na świecie, każdego dnia w roku, a nawet kilkukrotnie w ciągu dnia. W czasie 1-2 godzin od zamówienia dostarczamy zdjęcia z archiwalne. – mówi Jacek Mandas, prezes zarządu.

Zobrazowania satelitarne to jeden z filarów działu Aplikacji i Usług Satelitarnych spółki. Ponadto, dział zajmuje się tworzeniem zintegrowanych systemów wymiany informacji, pozwalających na gromadzenie danych przestrzennych, opisowych i dynamicznych (informacje meteorologiczne, wyniki pomiarowe np. z czujników skażeń itp.) z różnych źródeł i prezentowania ich w formie interaktywnej mapy. Umożliwiają one komunikację i wymianę informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie kryzysowe.

Spółka ściśle współpracuje z ministerstwami i instytucjami prywatnymi oferując oparte na tych systemach treningi i szkolenia z zarządzania kryzysowego, zakładające przeprowadzenie szeregu symulacji zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu ludności. Ćwiczenia odbywają się w oparciu o wirtualne sytuacje kryzysowe (osadzone w przestrzeni geograficznej odpowiadającej danej jednostce administracyjnej bądź uzyskane przez bazę danych Astri Polska).

Astri Polska dostarcza dedykowane rozwiązania elektroniczne, m.in. odbiorniki sygnałów GNSS wyposażone np. w urządzenie wykrywające zakłócenia sygnału wpływające na pewność i jakość wyznaczenia lokalizacji (jamming/spoofing). Spółka posiada linię montażową i testową dla odbiorników GNSS. Oprócz rozwiązań opartych na technologiach satelitarnych specjalizuje się w prototypowaniu elementów i systemów kosmicznych. Opracowuje dedykowane elektryczne i optyczne systemy do naziemnego testowania urządzeń lotnych oraz komponentów satelitów.

– Chcemy, i już od sześciu lat odnosimy na tym polu sukcesy, promować i aktywnie uczestniczyć w rozwoju aplikacji oraz technologii kosmicznych i satelitarnych we współpracy z największymi polskimi i międzynarodowymi instytucjami przemysłu kosmicznego. – reasumuje Jacek Mandas.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj