Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University od lat przyciąga swoją ofertą studentów nie tylko z Polski. Misję realizowaną przez placówkę przybliżył rektor uczelni, dr Dariusz Woźniak, prof. WSB-NLU.

Początki Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, z siedzibą w Nowym Sączu, sięgają roku 1991. To właśnie wtedy swoją działalność rozpoczęła jedna z pierwszych niepublicznych uczelni w Polsce.

Przez lata placówka stawiała na ciągły rozwój, wprowadzając liczne innowacje. Te pozwoliły na zbudowanie renomy nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Dziś Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University oferuje kształcenie na czterech głównych kierunkach studiów: zarządzaniu, psychologii, informatyce oraz prawie. Uczelnia ma w swojej ofercie także szereg kierunków studiów podyplomowych oraz studia MBA.

Misją uczelni jest osiągnięcie unikalnej pozycji w Europie Wschodniej. Jest ona realizowana poprzez tworzenie innowacyjnej, i co ważne, uniwersalnej organizacji akademickiej. To także prowadzenie obok działalności czysto edukacyjnej i naukowej, działalności aplikacyjnej, konferencyjnej, wydawniczej i doradczej w różnorodnych obszarach tematycznych.

Jednym z priorytetów placówki jest wyjątkowe podejście do każdego studenta. Ważny aspekt stanowi wzajemna współpraca, a dokładnie synergia zachodząca pomiędzy pokoleniem Z a uczelnią, która pozwala na prawidłowe funkcjonowanie obydwu stron.

Uczelnia kładzie także nacisk na ścisłą współpracę pomiędzy światem nauki a biznesem, co pozwala studentom na zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. W przyszłości zaś dzięki nabytym umiejętnościom absolwenci mogą łatwiej znaleźć zatrudnienie. Jak podkreśla rektor uczelni, dr Dariusz Woźniak, prof. WSB-NLU, jest to możliwe dzięki wyspecjalizowanej i doświadczonej kadrze dydaktycznej, która w większości składa się z  pracowników firm i instytucji z wielu branż oraz dzięki stałej współpracy z pracodawcami w zakresie patronatu nad kierunkami i prowadzeniem zajęć, a także metodyce kształcenia opartej na warsztatach, studium przypadku i metodzie projektu.

Innowacją jest również wprowadzona w 2015 roku Cloud Academy, czyli nowoczesny, wielowarstwowy system informatyczny, dający szerokie spektrum możliwości kształcenia na odległość. Technologia wprowadzona przez uczelnię umożliwia studiowanie i kształcenie ustawiczne w postaci przykładowo studiów podyplomowych oraz mikropoświadczeń z każdego miejsca na świecie za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego. Dzięki przełomowemu rozwiązaniu naukę na uczelni podjęły setki studentów, także z najdalszych zakątków świata, przykładowo z Korei Południowej czy Australii.

Silną pozycję Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University na rynku potwierdzają liczby i statystyki. Według rankingu pn. Ogólnopolski Ranking Uczelni „Ile za dyplom”  – 89% absolwentów zadeklarowało zadowolenie z ukończenia nauczania na uczelni. Placówka może pochwalić się także wysokimi miejscami w rankingach i konkursach. To między innymi 8. lokata na liście najchętniej wybieranych uczelni wyższych w Polsce (dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2023 roku).

W kolejnych miesiącach i latach będziemy dążyli do dalszego rozwoju, między innymi takich kwestii jak nauczanie w Metaverse. Będziemy starać się także jeszcze szerzej wykorzystywać udogodnienia, płynące ze sztucznej inteligencji. Chcemy podążać za najnowszymi technologiami i sukcesywnie wprowadzać je w naszej uczelni – podsumowuje dr Dariusz Woźniak.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj