Uniejów jest szczególnym miejscem na energetycznej mapie Polski. Dzięki temu gmina jest samowystarczalną wyspą energetyczną. Geotermia Uniejów  jest spółką, która powstała jako pierwsza i dostarczała ciepło do mieszkań. Następnie powstał pomysł uzupełnienia zakresu wykorzystania wody geotermalnej i powołania Energetyki Uniejów – jednostki budżetowej gminy produkującej prąd, która również dostarcza ciepło uzupełniając Geotermię Uniejów.

Geotermia zastępuje kotłownie opalane konwencjonalnymi źródłami energii, przyczyniając się do znacznego wyeliminowania dotychczasowych zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych. W miarę rozbudowy sieci ciepłowniczej poprawia się stan czystości powietrza atmosferycznego poprzez m.in. zmniejszenie udziału metali ciężkich zawartych w odpadach po spalaniu węgla. Podnosi to jakość życia mieszkańców i sprzyja rozwojowi działalności uzdrowiskowej. To spoglądanie w kierunku poprawy klimatu na Ziemi.

Energia elektryczna dostarczana jest do obiektów gminnych takich jak: hydrofornia, przepompownia ścieków, szkoła, komunalne budynki mieszkalne, a także kompleks basenów termalnych oraz hotele i restauracje będące własnością Gminy Uniejów. Warto zaznaczyć, że sieć dystrybucyjna Energetyki Uniejów posiada dodatkowo połączenie kablowe z siecią elektroenergetyczną Energa Operator S.A.

Jest ona wytwarzana w nowoczesnym systemie wysokosprawnej kogeneracji, który zlokalizowany jest w obiekcie przy ul. Kościelnickiej 44 w Uniejowie. Zainstalowane tam silniki spalinowe zasilane gazem ziemnym napędzają generatory produkujące prąd, a wydzielane w procesie spalania  ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania budynków. Dzięki temu ograniczono do minimum wykorzystanie kotłowni szczytowej opalanej olejem opałowym wykorzystywane do wytwarzania ciepła w okresach przeciągających się niskich temperatur zewnętrznych.

Wody termalne są wykorzystywane w Uniejowie do ogrzewania budynków. Inwestycja pozwoli na wykorzystanie energii geotermalnej również poza sezonem grzewczym.

Uniejów posiada własne zasoby energii. Energetyka Uniejów jest jednostką budżetową Gminy Uniejów, działającą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną, dostarczaną sieciami własnymi zlokalizowanymi na terenie gminy. Geotermia Uniejów to pierwszy w kraju geotermalny zakład ciepłowniczy, wykorzystujący wyłącznie odnawialne źródła energii. Elektrownia pracuje w układzie skojarzonym, tzn. produkuje prąd i ciepło — czysta energia odbierana jest przez całą dobę, co pozwala na zupełne uniezależnienie się od cen zewnętrznych dostawców. Elektrownia dostarcza ciepło oraz ciepłą wodę użytkową do 80 proc. mieszkańców miasta.

Jedną z najnowszych inwestycji miasta jest system oświetlenia bazujący na energooszczędnej technologii LED. Zasilanie z własnej miejscowej energetyki poprzez własne linie przesyłowe i transformatory pozwala obniżać koszty eksploatacyjne. W ramach projektu podświetlono ponad 200 m. most na rzece Warce, Kolegiatę oraz XIV w. Zamek. Całość to blisko 500 nowych punktów świetlnych. Wymieniono także ponad 120 opraw wyładowczych na ledowe.

System oświetleniowy wyposażony jest w inteligentne sterowanie, pozwalające sterować oświetleniem indywidualnie i grupowo. Zasilanie oświetlenia ulicznego optymalizuje pracę elektrociepłowni zwiększając zapotrzebowania na energię cieplną w porze nocnej. To jedyny taki projekt jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Nowatorski projekt hybrydowej elektrociepłowni, jako pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, został zrealizowany w uzdrowisku termalnym w Uniejowie. Na świecie funkcjonuje zaledwie kilka tego typu urządzeń. Koszt inwestycji to 20 mln zł, a 12 mln zł pochodziło z dotacji unijnej. Druga taka elektrownia hybrydowa znajduje się na Alasce. Projekt ekologicznej siłowni dla Uniejowa opracował zespół pracowników Politechniki Łódzkiej, pod kierownictwem dr Pawła Hanauska. Naukowcy dostali na ten cel grant w wysokości 600 tys. zł z Komitetu Badań Naukowych.

Pomysł na budowę w Uniejowie hybrydowej elektrociepłowni powstał na Politechnice Łódzkiej przy współpracy z byłym Rektorem uczelni prof. dr hab. inż. Janem Krysińskim i obecnym  Rektorem – prof. dr hab. inż. Krzysztofem Jóźwikiem.

Podsumowując wydobywanie wody geotermalnej jest niezależne od czynników zewnętrznych, takich jak: klimat, pogoda, sytuacja gospodarcza czy polityczna na świecie. Mieszkańcy Uniejowa mają zapewnione ciepło wytwarzane za pomocą odnawialnego, niewyczerpanego źródła energii. Z kolei posiadanie własnej elektrowni pozwala na zupełne uniezależnienie się od cen zewnętrznych dostawców prądu, ponieważ prąd przesyłany jest własnymi sieciami przesyłowymi niskiego (0,4 kV) i średniego napięcia (15 kV). Co najważniejsze ciepłownictwo geotermalne nie zanieczyszcza atmosfery, dzięki czemu powietrze w Uniejowie jest czystsze. To dobre dla mieszkańców i kuracjuszy.

http://geotermia-uniejow.pl/

www.uniejow.pl

www.termyuniejow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj