Kompleksowy program realizowany systematycznie przez Starostę Tureckiego, Mariusza Seńko, „Innowacje, Nowoczesne Technologie, Języki Obce” to jedna ze składowych starannie przemyślanej wizji rozwoju całego powiatu na najbliższych kilkadziesiąt lat! Koncepcja “Smart City”, która przyświecała Staroście podczas każdego z podejmowanych wyzwań błyskawicznie wpisała ten powiat na mapy Polski i Europy jako wiodący ośrodek rozwoju innowacyjnych technologii przemysłowych i cyfrowych.

Nowoczesne technologie i innowacyjność to podstawowe cechy wyróżniające Powiat Turecki na tle innych regionów, zaś idea “Automatyzacji i robotyki procesów technologicznych”, jednej z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, którą władze konsekwentnie realizują to kolejny krok na drodze do Przemysłu 4.0.

By nieustannie wpisywać się w dynamikę zmian gospodarczych i regionalnych władze podjęły dyskusję z przedsiębiorcami odnośnie priorytetów, jeżeli chodzi o dalszy rozwój powiatu, pod kątem zatrudnienia na rynku pracy. Wniosek nasunął się jeden – żeby przetransformować dotychczasowy system niezbędna jest wyszkolona kadra. Z takim zamierzeniem władze przystępowały do realizacji potężnego projektu – „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”, na którego realizację udało się uzyskać aż 13,3 mln zł. Wartość wszystkich inwestycji w ramach projektu wynosi 15 mln zł.

Konieczne okazało się przede wszystkim doposażenie powiatowych szkół technicznych w nowoczesne urządzenia i systemy, takie jak: obrabiarki sterowane numerycznie CNC, systemy do obróbki hydro-ściernej, stanowiska robotyki i automatyki produkcyjnej, systemy i urządzenia do inżynierii odwrotnej, a także systemy do obsługi sieci przemysłowych. Wymienione zadania są realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Powiatu Tureckiego.

Z kolei projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” o wartości blisko 2 milionów złotych ma za zadanie podnieść kompetencje uczniów poprzez uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji w ramach odbytych staży, kursów, szkoleń takich jak chociażby Lean Manufacturing czy obsługa systemów Profinet oraz Profibus. Mając na uwadze kształcenie interdyscyplinarne oferta edukacyjna szkół została tak ułożona, by każdy z uczniów miał możliwość zdobycia wykształcenia w ramach dwóch zawodów jednocześnie (np. mechatronik + teleinformatyk = sieci przemysłowe), dzięki czemu będzie poszukiwanym na rynku pracy specjalistą.

Główne specjalizacje, na które stawiają władze regionu to robotyka i automatyka procesów, dlatego też dużo uwagi poświęcają na przygotowanie się do współpracy z przemysłem, szczególnie zaś takimi branżami jak przemysł lotniczy, czy motoryzacyjny i także pod tym kątem ma być przygotowywana oferta terenów inwestycyjnych.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłości dokonaliśmy gruntownych zmian w obszarze edukacji wielojęzycznej na terenie całego powiatu poprzez wprowadzenie nauki dwóch języków obcych już od pierwszej klasy szkoły podstawowej – akcentuje Starosta Seńko.

Na uwagę w tym zakresie zasługuje współpraca Powiatu Tureckiego z Instytutem Goethego oraz British Council w zakresie nauczania kontekstowego (Content and Language Integrated Learning).

Ponadto inwestowanie w infrastrukturę społeczną ma zapewnić mieszkańcom atrakcyjne warunki bytowe i bezpieczeństwo. Władze powiatu bez wahania zainwestowały w podnoszenie standardów opieki medycznej przebudowując szpital w Turku i dokonując zakupu nowoczesnej aparatury medycznej. Będzie to miało również wpływ na tworzenie przewagi konkurencyjnej nastawionej na zatrzymanie ludności w tej części Wielkopolski.

Powiat Turecki stawia na rozwój szeroko rozumianej edukacji i idei uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), stworzył więc platformę porozumienia między światem samorządu, edukacji i społeczeństwa w wieku senioralnym. Na terenie powiatu funkcjonuje uniwersytet trzeciego wieku, w ramach którego osoby starsze mogą m.in. uzyskać kompetencje w zakresie sprawnego poruszania się w e-rzeczywistości.

– Ważna jest dla nas każda grupa społeczna, bo tylko holistyczne spojrzenie na wszystkich mieszkańców i kompleksowe podejście do ich wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz perspektywiczne spojrzenie na region, jako jeden organizm może zaowocować właściwymi decyzjami – podkreśla Starosta Mariusz Seńko.

Ciągła współpraca z przemysłem, troska o dobro każdego z mieszkańców i wypracowanie innowacyjnej strategii postępu gospodarczego regionu to podstawowe czynniki, które sprawiają, że Powiat Turecki już teraz jest w przededniu rewolucji przemysłowej 4.0.

Joanna Gulewicz

Patrycja Pawlaczyk

EFRR_Samorzad_kolor

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj