Rola instytucji wdrażającej dany program to przede wszystkim aktywne wspieranie procesu realizacji projektu poprzez czuwanie nad beneficjentem i reagowanie na jego bieżące potrzeby oraz wątpliwości.

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB pełni rolę instytucji wdrażającej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w którym jest odpowiedzialny za działanie 4.2 w ramach IV osi priorytetowej, „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”. W ramach programu realizowane jest jedno z najpotężniejszych działań rozwojowych, a mianowicie „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego na rzecz rozwoju Polski”, zakładające finansowanie innowacji, badań oraz rozwoju.

– Naszym celem jest koordynowanie działań mających na celu wzrost potencjału gospodarczego kraju na arenie światowej za pomocą wspierania wybranych projektów spośród tych wpisanych na specjalną Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej i mających strategiczne znaczenie z punktu widzenia międzynarodowej infrastruktury badawczej – podkreśla kierownik Działu Wdrażania Projektów Inwestycyjnych POIR, Ewa Janota.

Wsparcie jest przeznaczone przede wszystkim dla jednostek naukowych, uczelni oraz konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych. Mapa, zatwierdzona w 2014 roku zawiera aż 53 pozycje o doniosłym znaczeniu gospodarczym z punktu widzenia polityki unijnej. Obecnie trwa proces jej aktualizacji, za który odpowiada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród około 100 przedsięwzięć badawczych, które zostały zgłoszone podczas aktualizacji Mapy w 2013 roku wybrano te, które będą miały diametralny wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów.

– Przejście przez pełen proces realizacji projektu jest olbrzymim wyzwaniem, przede wszystkim dla opiekuna. Musimy reagować szybko i mieć zawsze komplet odpowiedzi, czasami nawet zanim jeszcze padnie pytanie. Staramy się towarzyszyć beneficjentowi na każdym kroku. Ponieważ to już druga perspektywa, którą realizujemy, jesteśmy bogaci w pewien komplet doświadczeń, które pomagają nam wiele rzeczy rozwikłać, choć sądzimy że najistotniejszą cechą nas, jako opiekuna beneficjenta jest budowanie wieloletnich relacji i spojrzenie na daną jednostkę ze zrozumieniem – akcentuje Ewa Janota. -Wiemy, że po tej drugiej stronie też znajduje się człowiek i to on jest dla nas największą wartością – dodaje kierownik Działu Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej, Joanna Kuszlik-Cichosz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj