dr Kamila Płoszczyca
dr Kamila Płoszczyca

Suplementy diety to produkty, które zawierają substancje odżywcze i są uzupełnieniem tradycyjnej żywności. W sporcie suplementy wykorzystywane są także jako środki ergogeniczne, czyli substancje zwiększające możliwości wysiłkowe.

Rozmowa z dr Kamilą Płoszczycą z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego na temat projektu „Wpływ suplementacji fosforanem sodu na wydolność aerobową kolarzy w warunkach hipoksji normobarycznej”.

Czym jest hipoksja?

Hipoksja jest stanem, w którym utlenowanie tkanek niektórych organów, lub całego organizmu jest niewystarczające w odniesieniu do ich zapotrzebowania na tlen. Oprócz stanów patofizjologicznych, reakcję taką obserwujemy w warunkach wysokogórskich –zazwyczaj po przekroczeniu 2000 m n.p.m., gdy w wyniku fizjologicznej odpowiedzi na spadek ciśnienia barometrycznego, w organizmie dochodzi do redukcji transportu tlenu do tkanek i stanu hipoksji, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia wydolności tlenowej i możliwości wysiłkowych.

Dla celów treningowych, terapeutycznych czy badawczych możliwa jest symulacja warunków wysokogórskich na nizinach dzięki wykorzystaniu normobarycznych pomieszczeń hipoksycznych, gdzie zamiast ciśnienia barometrycznego, zmianie ulega procentowa zawartość tlenu w powietrzu.

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie czy fosforan sodu może być skutecznym środkiem ograniczającym spadek wydolności tlenowej i możliwości wysiłkowych podczas nagłej ekspozycji na hipoksję.

Na co pozwolą badania?

Projekt ten wpisuje się w problematykę badań naukowych prowadzonych przez nasz zespół i dotyczących mechanizmów adaptacji organizmu człowieka do środowiska hipoksycznego. Uzyskane wyniki mogą znaleźć zastosowanie praktyczne, między innymi usprawniając metodykę przygotowań sportowców do zawodów rozgrywanych na wysokości.

 Aplikacje praktyczne nie będą ograniczać się tylko do zastosowań w zakresie sportu wyczynowego. Otrzymane rezultaty mogą także posłużyć do opracowania wytycznych zwiększających zdrowotne bezpieczeństwo turystów, oraz osób rekreacyjnie uprawiających sport na terenach górskich.

Badania finansowane z Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM 17 (2019/33/N/NZ7/00376)

Dziękujemy za rozmowę.

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*