Budowanie strategii innowacji oraz kierowanie przedsięwzięciami poprawiającymi efektywność przedsiębiorstw.

Strategia innowacji opiera się na działaniach mających na celu pobudzanie innowacji zachodzących w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu. Wymaga ciągłej weryfikacji, obserwowania otoczenia rynkowego i wyznaczania nowych celów rozwojowych. Wiąże się
z odpowiedzialnością za wpływ decyzji przedsiębiorstwa na społeczeństwo
i środowisko. Wioletta Kozłowska-Pęciak na co dzień  uczestniczy w licznych projektach prorozwojowych. Dotyczą one m.in. wspierania rozwoju regionalnego poprzez podejmowanie inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu, inicjowanie realizacji projektów B+R. oraz integrację i edukację. Dążę do zwiększania dostosowania biznesu do potrzeb rynku oraz do budowania wartości podejmowanych przedsięwzięć w odbiorze społecznym – podkreśla.

Wśród kluczowych projektów warto wymienić koordynację „Grupy Zakupowej Podmiotów Leczniczych Dolnego Śląska”, powołaną na rzecz uzyskania optymalnych warunków zakupu  środków ochrony indywidualnej w okresie pandemii Covid-19 dla Podmiotów Leczniczych Dolnego Śląska. Współorganizację cyklicznego wydarzenia „Pogotowie Zdrowotne”, którego celem jest zwiększanie świadomości społeczeństwa o konieczności samodzielnej kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia, czy nadzór nad projektem i wdrożeniem do produkcji pierwszej, prototypowej, w pełni automatycznej linii produkcyjnej do ochronników słuchu.

Wioletta Kozłowska-Pęciak w swojej działalności kładzie duży nacisk na szeroko rozumiane innowacje. Podejmowane działania, aby przyniosły oczekiwane rezultaty muszą uwzględniać oczekiwania interesariuszy i przyczyniać się do poprawy jakości i stylu życia. Wzmacnianie wiedzy o innowacjach wśród opinii publicznej wzmacnia poziom zaufania i zaangażowania społecznego w rozwój i podnoszenie poziomu postępu cywilizacyjnego – podsumowuje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj