W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 nakłady na naukę wynoszą 8 263 287 tys. zł. z czego ponad 1,5 mld. pochodzić będzie ze środków europejskich – zapowiadała Teresa Czerwińska podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do najważniejszych wydatków na naukę należą wydatki na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych – na ten cel przeznaczono niemal 3 mld. zł. Narodowe Centrum Nauki otrzyma nieco ponad 1 mld. zł., a zaplanowane wydatki realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to 2 mld. 700 tys. zł.

W stosunku do zeszłego roku aż o 85,5 proc. wzrosną wydatki na projekty naukowe związane z obroną narodową. Zaplanowaną w budżecie kwotę 324 802 tys. zł planuje się przeznaczyć na projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności. Środki te dystrybuowane będą przez NCBiR.Planowane wydatki na Polską Akademię Nauk to nieco ponad 80 mln. zł, co oznacza wzrost o 2,64 proc. w stosunku do planu zeszłorocznego. Centrum Nauki Kopernik otrzyma w tym roku, podobnie jak w zeszłym, 8 mln zł.

Projekt budżetu na 2016 rok w zakresie szkolnictwa wyższego przewiduje sumę 15 mld 768 mln zł. Większa część tej sumy pochodzić będzie z budżetu państwa, a 367 mln – ze środków europejskich. Oznacza to, że wydatki na szkolnictwo wyższe wzrastają w 2016 roku o 5,3 proc. W relacji do wartości PBK wydatki na szkolnictwo wyższe w 2016 roku to 0,84 proc.

W 2016 roku rozpocznie się realizacja programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, w ramach którego w sumie wydanych zostanie ponad 945 mln zł. Celem programu ma być stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia badań humanistycznych i społecznych, ożywienie ich potencjału oraz włączenie ich do innowacyjnych i eksperymentalnych programów.

Możliwa ma być też rozbudowa i modernizacja domów studenckich, a także finansowanie stypendiów i programów przyciągających talenty z regionu. Na UW tworzone ma być też międzynarodowe, opiniotwórcze centrum, którego celem będzie podejmowanie wyzwań współczesnego świata. W 2016 roku przewidziano na realizację tego programu nieco ponad 3 100 tys. zł.

„Spodziewaliśmy się sie czegoś więcej. To budżet stagnacyjny, minimum. Jeżeli odejmiemy środki unijne to tak de facto jest to 0,3 proc. PKB na naukę z budżetu państwa. Więc jest to taki dołek, który się pojawia po paru latach niewielkiego wzrostu” – mówił obecny na czwartkowym posiedzeniu komisji Kazimierz Siciński z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

„Opisywany w projekcie budżetu wzrost wydatków na naukę to de facto środki, które pochodzić będą z rozliczeń programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które to rozliczenia dokonywane będą dopiero w tym roku, podczas gdy program dotyczy lat 2007-2013” podkreślił.

„Były wielkie zapowiedzi, w 2014 roku strona rządowa zapowiadała różne bardzo pozytywne rzeczy m.in. to, jak bardzo wzrosną nakłady na badania naukowe już począwszy od roku 2016. Te prognozy niestety nie sprawdziły się” – zauważył Siciński.

Sejmowa komisja Nauki Edukacji i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2016 w zakresie nauki.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj