Polska marka farmaceutyczna może stanowić alternatywę dla tzw. „pakowalni leków”. O to, aby marka ta była zachowana zabiega Instytut Farmaceutyczny.

Jako jedyna placówka w kraju Instytut zajmuje się kompleksowo zagadnieniami związanymi z dziedziną nauki o leku przy jednoczesnym aktywnym zaangażowaniu w przedsięwzięcia wdrożeniowe i rozwojowe. – W Polsce w pełni rozwiniętego przemysłu farmaceutycznego w chwili obecnej nie ma. Wyjąwszy nielicznych kompletnych producentów leków i substancji farmaceutycznych, większość fabryk stanowią tzw. terminale koncernów międzynarodowych – stwierdza prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek, Dyrektor Instytutu. – Opracowując technologie wytwarzania substancji aktywnych jak i ich postaci leku prowadzimy intensywne działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa lekowego kraju. Jesteśmy placówką, która nie tylko posiada i stosuje całą wiedzę dotyczącą wytwarzania leków generycznych oraz przygotowuje dokumentację umożliwiającą wprowadzenie ich na rynek ale także produkuje substancje aktywne.

Instytut Farmaceutyczny jest wytwórcą dwóch substancji przeciwnowotworowych. – W ostatniej dekadzie bardzo intensywnie rozwijane są terapie celowane czy personalizowane. Takie leczenie jest niezwykle skuteczne, ale także bardzo drogie. Celem naszego Instytutu jest dostarczanie takich nowoczesnych metod leczenia jak największej liczbie pacjentów jak najszybciej. Szczególnie ważne społecznie obszary terapeutyczne to onkologia, ale również kardiologia, choroby metaboliczne i neurodegeneracyjne – zaznacza mgr inż. Janusz Obukowicz, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju i Zapewnienia Jakości.

Jedna z substancji przeciwnowotworowych wytwarzana w Instytucie działa na poziomie komórkowym, a więc zrywa z modelem typowego cytostatyku. Kolejnym obszarem w którym osiągnęliśmy przewagę na rynku są metabolity i pochodne witaminy D – stosowane m.in. w leczeniu zaburzeń gospodarki wapniowej.
– Jesteśmy także właścicielami światowego patentu dotyczącego technologii wytwarzania substancji służących leczeniu jaskry – prostaglandyn. We wszystkich przypadkach w których odnieśliśmy sukces rynkowy całość technologii jest naszego autorstwa, nie wzorowana na cudzych patentach – podkreśla dr Jerzy Winiarski, Z-ca Dyrektora ds. Produkcji Doświadczalnej.

Istotne w funkcjonowaniu Instytutu są fundusze pozyskane z grantów. Prof. dr hab. Andrzej Leś, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych, przypomina, że za sprawą finansowania otrzymanego m.in. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zrealizowano ważne projekty dotyczące otrzymaniu leków oftalmicznych, kardiologicznych i przeciwnowotworowych.


15-16 maja w Korytnicy odbędzie się X Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku. Jest to cykliczne wydarzenie stanowiące integracyjne forum na którym prezentowane są wyniki badań a także następuję wymiana poglądów pomiędzy specjalistami związanymi z szeroko pojętą nauką o leku. Organizatorzy kierują zaproszenie do chemików różnych specjalizacji, klinicystów, biochemików, specjalistów w dziedzinie formy leku, przedstawicieli ośrodków akademickich, towarzystw naukowych, instytutów badawczych oraz przemysłu. (mknol.systemcoffee.pl/)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj