Stawianie na ciągły rozwój, między innymi poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych. Szeroki zakres działalności Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., świadczącego usługi medyczne od ponad dekady, przybliżył Prezes Zarządu, prof. dr hab. n. med. Jan Krakowiak.

Jak wyglądały pierwsze lata działalności, jak placówka zmieniała się na przestrzeni lat?

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. powstało w 2011 roku. W momencie powstania Spółka przejęła na zasadzie cesji kontrakt z NFZ w wartościach jakie zawarł SPZOZ w Poddębicach. Kontrakt był znacznie zaniżony w stosunku do kontraktu z lat ubiegłych, posiadanej bazy lokalowej oraz możliwości szpitala i wynosił niespełna 15 milionów złotych. Dzięki usilnym corocznym staraniom wartość podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi obecnie prawie 100 milionów złotych. Szpital cały czas poszerza ofertę kierowaną do pacjentów i przystosowuje się do zmieniających realiów ochrony zdrowia w Polsce. W 2019 roku PCZ zakupiło cztery nowoczesne ambulanse i rozpoczęło świadczenie usług medycznych z zakresy ratownictwa medycznego. W okresie pandemii Covid-19 Poddębickie Centrum Zdrowia uruchomiło jeden z pierwszych w Polsce oddziałów rehabilitacji dla pacjentów po przebyciu Covid-19. Szpital systematycznie rozwija zakres świadczeń onkologicznych co spowodowało, że Poddębickie Centrum Zdrowia stało się znaczącym ośrodkiem leczenia nowotworów w województwie łódzkim i województwach ościennych. W 2022 roku w szpital uruchomił pododdział neuroortopedii.

Dynamiczny rozwój szpitala był możliwy również dzięki skutecznemu pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych przez placówkę. Poddębickie Centrum Zdrowia jest beneficjentem wielu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych m.in. przez Ministerstwo Zdrowia oraz Unię Europejską, np.: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (wartość dofinansowania ponad 350 000 zł); Podniesienie jakości i dostępności świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (ok. 15 000 000 zł.); Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (wartość dofinansowania prawie 3000 000 zł.); Zakup sprzętu na oddział rehabilitacji onkologicznej (wartość dofinansowania – ok. 500 000 zł).

Jak wygląda obecna oferta skierowana dla pacjentów, jakie udogodnienia czekają na osoby chore?

Obecnie szpital oferuje świadczenia w ramach oddziałów: chirurgii ogólnej i onkologicznej, chorób wewnętrznych, ginekologii, urologii, ortopedii oraz neuroortopedii, onkologii klinicznej i chemioterapii, rehabilitacji, anestezjologii i intensywnej terapii oraz szpitalnego oddziału ratunkowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym pacjentów oferujemy szeroki zakres świadczeń onkologicznych z zakresu chirurgii, urologii oraz ginekologii uzupełniony leczeniem w ramach oddziału onkologii klinicznej i chemioterapii oraz rehabilitację onkologiczną.

Szpital posiada w swojej strukturze rozbudowane zaplecze rehabilitacyjne: basen z wodą geotermalną, kriokomorę, przestronne sale do rehabilitacji oraz nowoczesną aparaturę wykorzystywaną do ćwiczeń i zabiegów z zakresu balneoterapii.

Mogą się Państwo pochwalić także licznymi innowacjami, jakie aspekty wyróżniają Poddębickie Centrum Zdrowia na tle innych podmiotów?

Wraz z uruchomieniem pododdziału neuroortopedii szpital zakupił jedno z najnowocześniejszych urządzeń do prowadzenia operacji kręgosłupa – egzoskop, czyli tor wizyjny do zabiegów endoskopii układu nerwowego głównie kręgosłupa. Egzoskop jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem do wizualizacji pola operacyjnego w formacie 3D z możliwością powiększenia optycznego i cyfrowego i alternatywą dla mikroskopu operacyjnego. Dzięki zatrudnieniu wyspecjalizowanych w pracy z urządzeniem zespołu neurochirurgów PCZ jako jeden z nielicznych szpitali w Polsce przeprowadza zabiegi neurochirurgiczne nowatorską metodą.

W jaką stronę placówka będzie zmierzała w kolejnych latach, jakie stawiają sobie Państwo cele?

Naszym głównym celem i zadaniem jako placówki medycznej jest zagwarantowanie pacjentom bezpieczeństwa i najwyższej jakości świadczeń medycznych niezbędnych do zaspokojenie wszystkich potrzeb zdrowotnych. Celem jest również zapewnienie pacjentom możliwości korzystania z nowoczesnej aparatury medycznej, nowych technologii w medycynie oraz nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych. W niedalekiej przyszłości planowane jest uruchomienie w Poddębickim Centrum Zdrowia Ośrodka radioterapii w celu zapewnienia w pełni kompleksowego leczenia pacjentom onkologicznym. Celem weryfikacji i poparcia inicjatywy stworzenia zakładu radioterapii w PCZ przeprowadzono konsultacje z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie radioterapii onkologicznej oraz z ŁOW NFZ uzyskując potwierdzenie zapotrzebowania na tego typu świadczenia i poparcie dla inicjatywy utworzenia zakładu radioterapii. Planowany jest również dalszy rozwój placówki w obszarze oferowanych zabiegów neurochirurgicznych, zakup dodatkowej aparatury oraz rozbudowa oddziału neuroortopedii.                           

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj