To wyjątkowe odznaczenie będące podsumowaniem pięcioletniej organizacji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

Odznaczeni nagrodą „Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju” są wybranymi Laureatami PNIR z lat 2016-2019 oraz Laureatami innych wyróżnień doceniających wkład jednostki lub osoby w wprowadzanie na rynek nowatorskich rozwiązań. Podczas dotychczasowych edycji nagrody przeanalizowaliśmy wiele tysięcy projektów. Odznaczenie trafia do wybitnych osób i organizacji wyznaczających trendy inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.

Poniżej przedstawiamy Laureatów pierwszej edycji Odznaczenie „Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju”. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas 5. Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się wiosną 2021 r.;

 • Artur Pollak, Prezes Zarządu APA Sp. z o. o., za wybitne osiągnięcia w zakresie komputerowych systemów sterowania, skutkujące stworzeniem firmy będącej rynkowym liderem inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami.
 • dr inż. Jadwiga Kamińska, Instytut Odlewnictwa w Krakowie, za wyróżniające się działania wpływające na inteligentny rozwój, a skupiające się na skutecznym prowadzeniu badań w zakresie innowacyjnych produktów i technologii, których głównym założeniem jest wzmocnienie powiązań między nauką a biznesem poprzez praktyczne wykorzystanie w gospodarce, które ma skutkować zwiększeniem innowacyjności polskich firm w skali globalnej.
 • prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk klinicznych i podstawowych dotyczących chorób człowieka. Pod kierownictwem Wyróżnionego w warunkach laboratoryjnych opracowywane są nowatorskie metody celowanej terapii pod kątem przyszłego zastosowania w medycynie dla poprawy zdrowia społeczeństwa.
 • dr inż. Agnieszka Woszuk, Politechnika Lubelska, za prowadzone badania wpływające na inteligentny rozwój, wpisujące się w nowoczesne trendy z zakresu technologii nawierzchni drogowych, a skupiające się na zastosowaniu zeolitów do obniżenia temperatur technologicznych mieszanek mineralno-asfaltowych.
 • dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, za prowadzone badania wpływające na inteligentny rozwój, skupiające się na bardzo istotnym w dzisiejszych czasach nurcie gospodarki obiegu zamkniętego, a dotyczące problematyki zagospodarowania ubocznych produktów spalania.
 • dr inż. Katarzyna Znajdek, Politechnika Łódzka,  za wyróżniającą się działalność badawczo-rozwojową w obszarach zrównoważonej energetyki oraz innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Podejmowane przedsięwzięcia bardzo dobrze wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
 • dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. Politechniki Śląskiej, za wyróżniające osiągnięcia w obszarze badań ukierunkowanych na rozwój urządzeń hybrydowych oraz samodzielnych urządzeń piezoelektrycznych i struktur fotowoltaicznych. Wyniki badań mają szansę posłużyć do stworzenia atrakcyjnych rozwiązań wykorzystywanych w produkcji przemysłowej.
 • dr inż. Maria Kurańska, Politechnika Krakowska, za wyróżniające osiągnięcia w obszarze badań z zakresu innowacyjnych technologii związanych z modyfikacją tworzyw poliuretanowych (PUR) surowcami pochodzenia naturalnego. Badania łączą ze sobą technologię chemiczną, jak również inżynierię materiałową z uwzględnieniem ochrony środowiska
 • Krzysztof Wolny, Burmistrz, Gmina Międzychód, za wieloletnie i wyróżniające osiągnięcia w obszarze inicjacji i realizacji kompleksowych działań zmierzających do dynamicznego rozwoju Miasta i Gminy Międzychód w sferze gospodarczej i społecznej – między innymi poprzez intensywną promocję terenów inwestycyjnych, przekładającą się na skuteczne pozyskiwanie inwestorów czy programy prospołeczne zmierzające do pozyskiwania nowych mieszkańców i podnoszenia komfortu życia
 • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, za stworzenie i zweryfikowanie modeli służących do wyznaczania parametrów biofizycznych roślin uprawnych oraz oceny warunków wodno-glebowych do szacowania plonów z wykorzystaniem fuzji zobrazowań optycznych i radarowych.
 • mgr inż. Sylwia Siebielec, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, za wieloletnie prace nad poznaniem mechanizmów wspomagania roślin przez mikroogranizmy w procesach remediacji gleb i składowisk odpadów zanieczyszczonych metalami oraz ocenę możliwości wykorzystania mikroorganizmów do zwiększenia efektywności zabiegów fitoremediacyjnych.
 • Jacek Rydzewski, Właściciel, Grupa Techniczna CODI, za wieloletnie i wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie projektowania i produkcji urządzeń łączności wewnętrznej oraz kontroli dostępu.
 • Jędrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu, FANUC Polska Sp. z o. o., za dotychczasowe osiągnięcia i podejmowane działania w ramach zarządzania spółką FANUC Polska – dotyczące robotyzacji i automatyzacji polskich firm, wpływające na rozwój tych przedsiębiorstw, a także za zwiększanie świadomości społecznej w temacie robotyzacji i automatyzacji poprzez edukację prowadzoną przez spółkę.
 • Marcin Bilik, Wiceprezes Zarządu, Amica S.A., za umacnianie pozycji spółki jako marki dużego i małego AGD, poprzez rozwijanie mocy produkcyjnych fabryki oraz wdrażanie kolejnych rozwiązań wpisujących się w elementy Przemysłu 4.0 przy jednoczesnym poszanowaniu kapitału ludzkiego.
 • Marek Charążka, Dyrektor, Centrum Informatyczne Edukacji, za tworzenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu wykorzystania usług IT do realizacji zadań oświatowych państwa m.in. w ramach projektów pt.: „Integracja baz danych systemu oświaty” oraz „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”.
 • Sebastian Walerysiak, Prezes Zarządu, Viessmann Sp. z o.o., za budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, popularyzację rozwiązań opartych na OZE oraz energii elektrycznej, poprzez m.in. prowadzenie i powołanie do życia Fundacji „Świadomi Klimatu”.
 • Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, za starania na rzecz inteligentnego rozwoju w sferach edukacji i działalności badawczo-rozwojowej, poprzez m.in. działania kulturotwórcze dla miasta i regionu oraz jednoczesną aktywną współpracę z przedsiębiorcami i instytucjami naukowymi w kraju i zagranicą.
 • dr hab. inż. Przemysław Data, prof. Politechniki Śląskiej, za pracę badawczą nad możliwościami zastosowania nowatorskiego podejścia w emiterach organicznych, jakimi jest zastosowanie emiterów ekscypleksowych a także wykorzystanie opracowanego przez prof. Adachiego efektu termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji, mające na celu obejście problemu wykorzystania emiterów zawierających metale ciężkie na rzecz emiterów w pełni organicznych.
 • Wojciech Dworzyński, Prezes Zarządu, Nieruchomości MSW Sp. z o. o., za wyróżniające i pionierskie osiągnięcia w tematyce obsługi i zarządzania nieruchomościami – przejawiające się w stworzeniu pierwszego w Polsce systemu skutecznie rozwiązującego problemy wspólnot mieszkaniowych – rozwiązania pn. „Interaktywna Administracja Nieruchomości”.
 • Teresa Bogacka, Kanclerz, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, za wypracowanie prestiżowej pozycji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie jako lidera niepublicznego szkolnictwa wyższego w województwie lubelskim, m.in. poprzez nowoczesne podejście do zarządzania oraz umiejętność transferowania wiedzy.
 • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ, Józef i Leszek WAŚ Sp. j., za działania podejmowane na rzecz inteligentnego rozwoju, realizowane poprzez m.in. wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów, implementację technologii i nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych oraz prowadzenie działalności w zgodzie ze środowiskiem.
 • prof. dr hab. Detlef Hommel, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, za wybitne osiągnięcia w dziedzinach optoelektroniki, półprzewodników i wzrostu struktur niskowymiarowych, m.in. w ramach realizacji projektów pt. „New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications” oraz „Nowa klasa półprzewodników III-N rozrzedzonych arsenem: własności optyczne, strukturalne i elektryczne”.
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Politechnika Gdańska, za wieloletnie i wyróżniające się osiągnięcia w obszarze wspomagania rozwoju społecznego, kulturalnego i technologicznego – przede wszystkim przez profesjonalne realizowanie – jako Rektor PWSZ w Elblągu – misji uczelni zawodowej w regionie i w jej ramach przygotowywanie wysokokwalifikowanych kadr dla przemysłu, administracji czy oświaty”.
 • prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska, Politechnika Łódzka, za wybitną działalność dotyczącą nauk chemicznych – w szczególności w zakresie projektowania i syntezy peptydów aktywnych biologicznie i ich wykorzystania w medycynie
 • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  za aktywny udział w działaniach na rzecz Inteligentnego Rozwoju, m.in. w ramach przygotowania i realizacji programu Inteligentne Specjalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz realizacje projektów o dużym znaczeniu społeczno-gospodarczym pt.: ”Flora Robotica: Societies of symbiotic Robot-Plant Bio-Hybrids as Social Architectural Artifacts” oraz „Noc Biologów”.
 • Stanisław Drzewiecki, Prezes Zarządu, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy
 • Sp. z o.o.,  za wdrażanie innowacyjnych projektów związanych z adaptacją Miasta Bydgoszcz do zmian klimatycznych, m.in. poprzez realizację projektu obejmującego modernizację istniejącego w mieście systemu kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem nowoczesnej metodologii obliczeń przy udziale oprogramowania uwzględniającego prognozy opadów dla stanu istniejącego oraz prognozy zmian klimatu do 2050 r.
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Anna Janeczko, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego,  za działania na rzecz inteligentnego rozwoju, poprzez badania nad brasinosteroidami – hormonami roślinnymi regulującymi zrównoważony wzrost roślin w warunkach działania stresów środowiskowych, a także badania poświęcone optymalizacji oświetlenia ledowego dla celów oszczędnej uprawy roślin ogrodniczych.
 • Antoni Biszczak, Prezes Zarządu, Średzka Woda Sp. z o. o., za wieloletnie i wyróżniające osiągnięcia w obszarze dostaw wody i odbioru śmieci na terenie Gminy Środa Śląska, co doprowadziło do znaczącego podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy ,a tym samym na rozwój przemysłu i budownictwa mieszkaniowego. Podejmowane przedsięwzięcia przełożyły się na ogólny inteligentny rozwój Gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj