Największy wzrost liczby pracowników administracji publicznej odnotowano w samorządach, w szczególności w urzędach marszałkowskich – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zatrudnienie w sektorze samorządowym w 2016 roku , w porównianiu do roku 2015, wzrosło o 0,98 proc.

Samorząd terytorialny przyjął w ubiegłym roku 2584 nowych pracowników. Najwyższy wzrost zatrudnienia w tym sektorze wystąpił w urzędach marszałkowskich – o 2,87 proc. W powiatach odsetek ten wyniósł 0,91 proc., a w gminach i miastach na prawach powiatu 0,82 proc.

Z informacji przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynika, że najwięcej nowych urzędników zatrudnił Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (108). Na drugim biegunie jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w którym liczba etatów nie uległa zmianie.

Przedstawiciele urzędów tłumaczą, że zwiększenie zatrudnienia w urzędach marszałkowskich było w znacznej mierze spowodowane koniecznością wdrożenia nowej unijnej pespektywy finansowej 2014-2020.

„Wzrost zatrudnienia spowodowany był przede wszystkim przyjętymi założeniami organizacyjnymi dla realizacji programów unijnych. We wcześniejszym okresie programowania część zadań wykonywano w jednostce podległej urzędowi, których realizację w nowej perspektywie bezpośrednio przejął urząd. Spowodowało to redukcję zatrudnienia w jednostce podległej i przejście pracowników jednostki podległej do struktury urzędu i zwiększenie tym zatrudnienia” – argumentuje Tomasz Grudziak, sekretarz województwa wielkopolskiego.

„Oprócz tego zwiększenie zatrudnienia wiązało się z pojawieniem się nowych zadań powodowanych zmianą przepisów, np. centralizacji rozliczania podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego” – dodał Grudziak.

Agnieszka Grybel-Szuber z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazała, że w małopolskim urzędzie zatrudnienie zwiększyło się o 65 osób i „związane było głownie z wdrażaniem nowej perspektywy finansowej UE oraz utworzeniem Biura ds. Certyfikacji”.

Zatrudnienie w administracji państwowej zostało natomiast w ubr. zredukowane o 0,11 proc, co wiązało się z odejściem 210 pracowników z naczelnych i centralnych organów administracji oraz urzędów wojewódzkich.

Sumarycznie, zatrudnienie w całej administracji publicznej (państwowej i samorządowej) w 2016 roku zwiększyło się o 2382 osoby.

Dane dotyczące zatrudnienia pochodzą z raportów GUS „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 i 2016 r.”.

źródło: www.samorzad.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj