Doczekaliśmy się. Centrum Badawczo–Rozwojowe spółki FIAB otwarte we Wrocławiu. Firma tym samym kolejny raz potwierdziła swoje przywiązanie do innowacji oraz pozycję rynkowego lidera.

Kiełkujący w firmie już od dłuższego czasu projekt wiązał się z rocznymi przygotowaniami i mimo swojej imponującej skali, powstał w ciągu 12 miesięcy. Sześciopiętrowy kompleks zawiera w sobie m.in. liczącą 2 tysiące metrów kw. halę badań i rozwoju maszyn prototypowych oraz laboratorium pól elektromagnetycznych i kompatybilności elektromagnetycznej liczące 600 m kw.

Zakres projektu spotkał się z uznaniem kapituły Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, która przyznała w tym roku spółce nagrodę właśnie za realizację zadania. Budowę doceniło również Ministerstwo Rozwoju oraz władze stolicy Dolnego Śląska.

Budowa naszego centrum jest wielkim osiągnięciem, zwłaszcza w kontekście czasu jego realizacji. Wyrazy uznania należą się tutaj generalnemu wykonawcy budowy wraz z całym jego zespołem, który pracował przez siedem dni w tygodniu. Należy wspomnieć również o dwóch naszych partnerach, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa. Pierwszym z nich jest Ministerstwo Rozwoju, które dostrzegło potencjał centrum i postanowiło dofinansować jego budowę w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Drugim rzecz jasna jest Bank PBS oddział II we Wrocławiu, który wsparł nas od strony kredytowej – podkreślił podczas otwarcia prezes firmy, Rafał Jabłoński.

Na utworzone Centrum Badawczo-Rozwojowe do optymalizacji maszyn i procesów łączenia tworzyw sztucznych składają się trzy laboratoria oraz hala badań i budowy maszyn prototypowych, w której spółka fizycznie wdraża nowe koncepcje projektowe i pomysły związane z maszynami oraz procesem łączenia tworzyw sztucznych. Te mają następnie znaleźć się w portfolio sprzedażowym spółki.

Pierwsze z laboratoriów posłuży badaniom w zakresie pól elektromagnetycznych i kompatybilności elektromagnetycznej. Wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy laboratorium odpowiedzialne będzie za badanie i kontrolę produktów spółki w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.

Niezwykle ważnym elementem powstałego centrum jest laboratorium energooszczędnych urządzeń zasilających, w którym powstaną kompensatory mocy do zgrzewarek wysokich częstotliwości oraz innych maszyn i systemów zasilających. W laboratorium już rozpoczęto prace nad równoległymi filtrami aktywnymi, które umożliwią kompensację powstających harmonicznych prądów w celu optymalizacji zużycia energii przez niestacjonarne układy maszyn w zgrzewarce, charakteryzujące się bardzo dużą dynamiką zmiany obciążenia.

Naszym celem jest wkład w ulepszenie krajowego rynku energetycznego na podstawie polskiej myśli naukowej, by zaspokoić popyt na energię oraz poprawić bezpieczeństwo energetyczne. Rozwiązania te z pewnością przełożą się na rozwój ekonomiczny kraju i kolejny raz włączą nas w nurt nowoczesnych światowych technologii m.in. dzięki współpracy z Konsorcjum Smart Power Grids Polska, którego spółka FIAB jest partnerem – podkreśla Magdalena Olma, która w strukturze FIAB jest odpowiedzialna za kreowanie i promocję wizerunku firmy.

Ostatni element centrum stanowi laboratorium elementów automatyki przemysłowej, które będzie uzasadniało ich zastosowanie poprzez badanie odporności na oddziaływanie silnych pól elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych.

Powstałe centrum jest z pewnością najmocniejszym atutem naszej firmy, wytworzone i przetestowane w nim prototypy, jak również rozwiązania technologiczne będą kształtować aktualny stan techniki – wyjaśnia prezes. – Z pewnością znacząco wpłynie to na konkurencyjność oferty na rynku, co oczywiście przełoży się na wymierny zysk. Jest nam niezwykle miło, iż projekt budowy centrum uhonorowano w tym roku Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju. Wyróżnienia takie jak te, motywują nas do dalszej wytężonej pracy i utrzymania pozycji lidera branży, jak również rozszerzenia na nowe, niedostępne do tej pory gałęzie rynku. Mamy jasno określony kierunek działań – tylko i wyłącznie innowacje, chcemy być wyznacznikiem nowych standardów w branży. Oczywiście wszystkie te cele nie byłyby możliwe bez kreatywności naszych pracowników – to ich pomysły stanowią motor napędowy naszej spółki – i to im należy się szczególne uznanie. Dzięki temu nasze produkty trafiają na 6 kontynentów, pozostała nam tylko Antarktyda, myślę natomiast, że jest to tylko kwestia czasu – dodaje z uśmiechem.

Wytworzenie innowacyjnych rozwiązań uwzględniających oczekiwania klientów w zakresie wydajności połączonej z redukcją zużycia energii, podniesieniem bezpieczeństwa użytkowania, jak również lepsze wykorzystania znanych obecnie materiałów z tworzyw sztucznych jest dla nas priorytetem. Produkowane przez nas maszyny zgrzewające wykorzystujące energię wysokich częstotliwości są co prawda bardzo wąskim rynkiem, lecz dynamicznie się rozwijającym. Do tej pory brakowało na nim jednak dedykowanych rozwiązań, które nadążałyby za oczekiwaniami klientów i zmianami technologicznymi. Ponadto opracowujemy prototypy maszyn wykorzystujących energię elektromagnetyczną do łączenia materiałów niepalnych, których zastosowanie w strukturach membranowych podniesie bezpieczeństwo użytkowania obiektów i powinno zachęcić instytucje finansujące do zmiany podejścia i aktywnego wspierania tego rodzaju inwestycji – wskazuje Magdalena Olma.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj