Aby obsłużyć największą prywatną firmę w branży spożywczej w Polsce i jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej , potrzebne są aż 4 zaawansowane centra logistyczne.

Grupa Maspex posiada 4 duże, w pełni zautomatyzowane centra logistyczne, które są magazynami wysokiego składowania. Zlokalizowane są w Tychach, Łowiczu, Olsztynku oraz Lublinie. Dzięki technologicznemu zaawansowaniu, dostawy dla partnerów mogą być w nich indywidualnie przygotowywane. Pełna automatyka i robotyzacja procesów, nowoczesne systemy IT oraz precyzyjne narzędzia, wykorzystujące zaawansowane algorytmy – to wszystko składa się na logistykę w wymiarze 4.0.

– Nasze nowoczesne i w pełni zautomatyzowane centra dystrybucyjne są bardzo ważne zarówno dla rozwoju, jak i stabilności naszej działalności, gdyż pozwalają na efektywną i elastyczną logistykę naszych towarów. Sprawdziły się bardzo dobrze podczas pełnego wyzwań okresu pandemii zapewniając niezakłócone dostawy – wyjaśnia Ryszard Ćwirko, dyrektor logistyki w Grupie Maspex.

Automatyzacja procesów.

Obszar związany ze zrównoważoną logistyką jest jednym z priorytetów Grupy Maspex. Kilka lat temu podjęte zostały decyzje o uruchomieniu projektu związanego z jej rozwojem. Prace badawczo-rozwojowe mają na celu optymalizację działań logistycznych dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i automatyzacji. Chodzi o polepszenie planowania i przebiegu tras samochodów dostarczających towary oraz usprawnienie procesów wewnętrznych. W ramach działania trwają także prace nad stworzeniem prototypów automatycznych urządzeń transportowych w rozproszonej strukturze centrów.

Wyniki projektu pozwolą zwiększyć efektywność zintegrowanego łańcucha dostaw, ograniczyć szkodliwe emisje oraz uzyskać lepsze zapakowanie produktów na samochodach dostawczych co w efekcie sprawia, że na drogi wyjeżdżać będzie mniej samochodów. W przedsięwzięciu uczestniczą trzy z wymienionych wcześniej lokalizacji: Tychy, Olsztynek oraz Lublin.

Logistyka wewnętrzna

Grupa Maspex zakończyła także prace badawczo-rozwojowe w zakresie automatycznej linii transportowej z hali produkcyjnej do magazynu wysokiego składowania, którego celem było zapobieganie marnotrawstwu. Dzięki systemowi udało się zredukować uszkodzenia towarów, które wynikały wcześniej z fizycznego przenoszenia i transportowania. Wyeliminowane zostały wózki transportowe co wpłynęło też na zmniejszenie emisyjności CO2. Dodatkowo nastąpiło zminimalizowanie strat związanych z pomyłkami w asortymencie.

Priorytety i cele Maspeksu w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały opisane w strategii „Efekt Kolibra” wyznaczającej kierunki działań firmy do 2030 roku. Jednym z jej ważnych obszarów jest wprowadzanie innowacji podnoszących efektywność logistyki. Celem Maspeksu jest by do 2025 r. osiągnąć 25-procentowy poziom redukcji CO2 w logistyce magazynowej.

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 w Grupie Maspex nie ogranicza się jednak tylko do łańcuchów dostaw i logistyki. Transformacji i efektywniejszemu wykorzystaniu ulega system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), dzięki czemu firma zyskała wysoki poziom przejrzystości procesów i kontroli nad nimi. Kolejny obszar to Big Data i analityka oparta na AI. Maspex uczestniczy obecnie w kilku projektach dotyczących wykorzystania AI w do ulepszania procesów decyzyjnych i automatyzacji w każdym obszarze zarządzania: w planowaniu łańcucha dostaw, zarządzaniu logistyką, produkcji oraz zarządzaniu sprzedażą. Przemysł 4.0 to także integracja pionowa i pozioma. Maspex przejął w tym roku spółkę CEDC International Sp. z o.o. Najważniejszych celem dla połączonych obszarów oraz działów IT będzie w najbliższym czasie integracja obszarów informatycznych oraz systemów SAP.

– To jeden z największych projektów IT w Polsce jaki kiedykolwiek był prowadzony w branży. W jego ramach powstaje system biznesowy SAP – wysoce złożony i prawdopodobnie największy w kraju dla spółki spożywczej – dodaje Krzysztof Zajda, dyrektor IT Grupy Maspex.

Pracownicy i ich wkład w rozwój działań logistycznych

Innowacyjne projekty realizowane w zakładach grupy pozwalają nie tylko usprawnić logistykę i procesy, zmniejszać emisję czy straty magazynowe, ale także ograniczają uciążliwe dla pracowników prace związane z przenoszeniem bądź układaniem towarów. Wielu z nich włączyło się mocno w realizację opisanych działań. Projekt „Prace badawczo-rozwojowe nad zautomatyzowaniem procesów logistycznych wykorzystujących inteligentne algorytmy oraz prototypy urządzeń w rozproszonej strukturze centrów dystrybucyjnych” został nagrodzony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2022 w kategorii Innowacyjne Technologie i Badania Przyszłości. Współfinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Sukces projektu jest niewątpliwie zasługą mocno zmotywowanego i profesjonalnego zespołu, złożonego  z pracowników logistyki, IT oraz działu innowacji Grupy Maspex. Dodatkowo cenny wkład w rozwój technologii i powstałych algorytmów wniósł zespół naukowców z AGH oraz zespół podwykonawcy krakowskiej firmy Quantum. Projekt ten jest przykładem wzorowej współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu, która jest od lat realizowana w Maspeksie – podsumowuje Marta Kutyna-Bakalarska, dyrektor innowacji Grupy Maspex.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj