Od początku swojej kariery naukowej prof. zw. dr hab. Józef Drabowicz zajmował się chemią chiralnych związków heteroorganicznych, a w szczególności syntezą optycznie czynnych połączeń sulfinylowych i ich wykorzystaniem w badaniach mechanizmów reakcji i syntezie asymetrycznej.

Prof. Drabowicz pracuje w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, natomiast od 2002 roku jednocześnie jest profesorem na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

W latach 2008-2016 przez dwie kadencje byłem Prorektorem ds. Nauki. W tym czasie łączyłem naukową działalność w CBMM PAN z działalnością naukowo-dydaktyczną i administracyjną  na uniwersytecie w Częstochowie. Obecnie ją kontynuuje jako  Dyrektor Instytutu Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym częstochowskiej uczelni – wyjaśnia.

Profesor mówiąc o swojej karierze zawodowej i naukowej uważa, że toczyła się  spokojnie , od doktoratu poprzez habilitację i tytuł profesorski, a jej uwieńczeniem od 1998 roku jest stanowisko profesora zwyczajnego.

Za swoje osiągnięcia profesor Drabowicz był wielokrotnie nagradzany indywidualnymi jak i również zespołowymi nagrodami naukowymi. Jednym z najważniejszych wyróżnień  jest nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, którą odebrał z rąk minister prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, podczas uroczystej gali w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Natomiast wcześniej został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne medalem St. Kostaneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii organicznej.

– Muszę podziękować mojej rodzinie, która znosiła moje długie nieobecności związane z tym, że trzeba było poświęcić więcej czasu na pracę w laboratorium. Dziedzina chemii, którą się zajmuje, czyli synteza organiczna, wymaga oprócz pracy  związanej z przygotowaniem publikacji i śledzeniem literatury, wielogodzinnego zaangażowania w laboratorium, bardzo często  reakcja przebiega kilka, a nawet kilkanaście  godzin – tłumaczy naukowiec.

Od ponad 25 lat profesor pracuje nad kolejnymi projektami w ramach przyznawanych grantów. – Najbardziej prestiżowym projektem był grant NCN z serii MAESTRO. Granty te otrzymują najbardziej doświadczeni naukowcy – mówi profesor.

Obecnie w CBMM PAN realizowany jest grant NCN z serii OPUS  pt. „Procesy przepływowe w chemii chiralnych i achiralnych związków heteroorganicznych: aspekty syntetyczne i stereochemiczne”, którego profesor Drabowicz jest kierownikiem. Mówiąc o jego dotychczasowych  wynikach bohater artykułu podkreślił ważność przygotowanego zgłoszenia patentowego, ponieważ daje ono nadzieję, ze wyniki badań podstawowych będzie można wykorzystać w przyszłości w przemyśle.

Anna Wesecka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*