W Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu innowacji

0

Coraz większa innowacyjność polskich firm wymaga specjalistycznych kompetencji w tym obszarze. „Komercjalizacja innowacji” oraz „Architekt Innowacji” to studia podyplomowe znajdujące się w ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, które odpowiadają na tę potrzebę rynku.

Komercjalizacja innowacji

Rozwijający się rynek B+R+I, złożoność procesów i aspektów wpływających na skuteczną komercjalizację technologii i innowacyjnych rozwiązań, generują potrzeby rynku pracy w kontekście rozwoju indywidualnych specjalistów oraz całych organizacji.

Studia podyplomowe „Komercjalizacja innowacji” to kompleksowy program przekazujący wiedzę, narzędzia i umiejętności w obszarze komercjalizacji prac B+R oraz innowacyjnych projektów. W toku kształcenia poruszane będą m.in. zagadnienia takie jak: zarządzanie innowacjami, prawo w procesie komercjalizacji, potencjał komercyjny projektu czy finansowanie innowacji. Zajęcia poprowadzą eksperci praktycy, w tym także inwestorzy, prawnicy, rzecznicy patentowi z wieloletnim doświadczeniem w obszarze komercjalizacji technologii. Spotkania realizowane będą w formie ćwiczeń, studiów przypadków oraz wykładów.

Studia adresowane są do pracowników centrów transferu technologii, jednostek naukowo-dydaktycznych, instytutów naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych czy inkubatorów i akceleratorów biznesu. Stanowią też ciekawą propozycję dla pracowników administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego oraz pracowników agencji rozwoju regionalnego. Mogą zainteresować również osoby pracujące w działach badawczo-rozwojowych (B+R) dużych przedsiębiorstw, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, a także twórców i wynalazców.

Więcej informacji o studiach podyplomowych „Komercjalizacja innowacji” znaleźć można TUTAJ.

Architekt Innowacji

Uwzględniając rosnącą potrzebę wdrażania kultury innowacyjności w firmach i poszukiwania wiedzy, która poszerza perspektywę pracowników z zakresu innowacji, na Uczelni Łazarskiego stworzono także program „Architekt Innowacji. Więcej niż budowanie marki”. Stanowisko „Architekt Innowacji” powstało z myślą o firmach, które potrzebują osób rozumiejących zmiany i potrafiących przenosić je na strategię, a także wiedzących jak zarządzać procesami innowacji w firmach.

W toku studiów przekazywana będzie praktyczna wiedza dotycząca umiejętności budowania innowacji inkrementalnych (przyrostowych) i radykalnych (przełomowych). Zajęcia poprowadzą eksperci – praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy podzielą się najświeższą wiedzą na poziomie międzynarodowym. W toku kształcenia omawiane będą m.in. tematy takie jak: rola i odpowiedzialność Architekta Innowacji, Human – Centered Innovation, monetyzacja innowacji, projektowanie przyszłości. Zajęcia zaplanowane są w formule interaktywnej i nastawione są na wymianę doświadczeń, a także niejednokrotnie pracę wspólną w zespołach Agile. Studia kończą się certyfikacją Lean Six Sigma na poziomie Yellow Belt oraz Kaizen & Kaikaku Innovation na poziomie Architekt Innowacji.

Studia skierowane są do osób chcących rozwinąć swoje kompetencje w zakresie innowacji i monetyzacji pomysłów, szczególnie managerów, pracowników agencji reklamowych, domów mediowych, firm badawczych, a także przedsiębiorców, którzy chcą budować swoje firmy w oparciu o najlepszy know-how w tym obszarze.

Więcej informacji o studiach podyplomowych „Architekt Innowacji” znaleźć można TUTAJ.

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego trwa do końca września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych studiach. Programy „Komercjalizacja innowacji” oraz „Architekt Innowacji” trwają dwa semestry, a zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele. Studia rozpoczynają się zwyczajowo w II połowie października. Więcej informacji studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego znaleźć można na stronie: https://ckp.lazarski.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*