Centrum badawcze, którego celem będzie rozwój nowoczesnych technologii dla medycyny, powstanie w 2020 r. w Zabrzu przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Politechnika współpracuje przy tym przedsięwzięciu z firmą Philips Polska.

Umowę o unijnym dofinansowaniu Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu podpisano w czwartek w Katowicach. Jak wyjaśnił dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej prof. Marek Gzik, przy którym powstanie Centrum, będzie to zespół laboratoriów obejmujących praktycznie pełny zakres inżynierii biomedycznej.

„Współczesna medycyna wymaga zaplecza technicznego. Gdyby dziś na salach operacyjnych nie było technologii, praktycznie nie moglibyśmy mówić o nowoczesnym leczeniu. To centrum powstaje, aby rozwijać te technologie, aby stawały się jeszcze doskonalsze” – mówił prof. Gzik.

Przypomniał, że działalność Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej opiera się na czterech filarach: bioinformatyce, biomateriałach, bisensoryce i biomechatronice. Nowe zaplecze ma ułatwić tamtejszym specjalistom rozwój technologii związanych m.in. z implantacją, przetwarzaniem sygnałów biomedycznych i ich analityką, rozwój nowoczesnych systemów wspomagających rehabilitację, robotów mobilnych, medycznych, medycyny spersonalizowanej czy technologii wirtualnych.

Centrum powstanie w oparciu o szacowany na blisko 92 mln zł unijny projekt Assist Med Sport Silesia, który znalazł się na liście kluczowych przedsięwzięć woj. śląskiego – zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym regionu. Będzie realizowany przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

W czwartek w Katowicach podpisano umowę o unijne dofinansowanie. Wyniesie ono 67,7 mln zł z RPO do projektu określonego łącznie na 91,5 mln zł. Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa mówił podczas uroczystości, że obok wymiernych korzyści związanych z rozwojem technologii medycznych, przedsięwzięcie ma także wymiar gospodarczy.

„Jeżeli naukowcy siądą z przedsiębiorcami i wymyślą coś, co wdrożą do produkcji, powstaną nowe firmy. Śląskie się przemodelowuje; profil gospodarczy woj. śląskiego zmienia się. Medycyna to jedna z naszych czterech inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów, które ciągną nas do przodu i nadają nowy wyraz naszemu województwu, a biomedycyna to jest w ogóle coś, co nakręca świat” – wskazał Saługa.

W marcu br. Politechnika Śląska zawarła umowę z firmą Philips Polska, na mocy której międzynarodowy koncern włoży wkład własny do projektu Assist Med Sport Silesia na poziomie 20 proc. jego wartości. Złożą się na niego nowoczesne technologie i pieniądze.

„Będziemy pracować, aby aktywnie badać potrzeby systemu opieki zdrowotnej oraz wspólnie opracowywać i proponować rozwiązania o znaczeniu regionalnym i krajowym. Szczególny nacisk położymy na informatykę szpitalną, telemedycynę, aktywne starzenie się i opiekę domowa” – zasygnalizował prezes koncernu Philips na Europę Środkowo-Wschodnią Reinier Schlatmann.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – jako odrębny obiekt – powstanie w zabrzańskim kampusie Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta, w południowej jego części (w pobliżu ul. Reymonta). Budowa powinna ruszyć w 2018 r. i potrwać ok. półtora roku. Otwarcie i rozpoczęcie pierwszych projektów planowane jest na 2020 r.

Projekt Assist Med Sport Silesia został wybrany do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w części śląskiego RPO dotyczącej „Nowoczesnej gospodarki”. Zakłada ona wzmocnienie tzw. inteligentnych specjalizacji regionu, stąd ukierunkowanie dofinansowania na infrastrukturę służącą medycynie, energetyce i technologiom informacyjno-komunikacyjnym.

Projekty mogące ubiegać się o środki w tym naborze zostały wstępnie określone na etapie prac nad modelem wdrażania strategii innowacji. Tym samym stały one wynikiem długookresowej współpracy między województwem, a jednostkami naukowymi i instytucjami badawczymi.

Projekty zostały też poddane m.in. szeregowi uzgodnień z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ministerstwem rozwoju. Efektem stały się odpowiednie rekomendacje i ich włączenie do Kontraktu Terytorialnego woj. śląskiego, co było warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie.

Istotą dofinansowania w tym wypadku jest powstanie infrastruktury, która uzupełni dotychczasową i nie powieli istniejących zasobów. Inwestycje powinny przyczynić się do zwiększenia nakładów prywatnych podmiotów na działalność badawczo-rozwojową. To oznacza, że budowana infrastruktura powinna być też dostępna np. dla regionalnych firm.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj