Czym jest geotechnika?

0

Kwestia jakości i właściwości gruntu jest niezwykle istotna z punktu widzenia trwałości obiektów na nim zbudowanych – niezależnie czy będzie to dom, hala fabryczna, czy może droga. Badaniem, czy dany fragment gruntu może zostać wykorzystany do przeprowadzenia na nim prac budowlanych, zajmuje się geotechnika.

– Geotechnika to jedna z dziedzin inżynierii, które nierozerwalnie związana jest z inżynierią lądową – mówi przedstawiciel firmy Geotest – Stanowi ona połączenie wielu innych kategorii nauki, między innymi fizyki, chemii, mechaniki budowli, mechaniki gruntów, gruntoznawstwa czy w końcu geologii. Zadaniem geotechników jest badanie gruntów pod kątem ich właściwości fizykochemicznych – dzięki temu możliwe jest ocenienie zdatności gruntu do przeprowadzenia na nim prac budowlanych, takich jak wykonanie nawierzchni drogowych, fundamentów budynków czy prac podziemnych (np. drążenie tuneli). Na podstawie wyników badań możliwe jest stworzenie stosowanego projektu danego obiektu oraz wybór odpowiednich do przeprowadzenia prac technologii.

Zakres usług geotechnicznych

Podstawową usługą geotechniczną jest wykonanie tzw. wierceń, czyli pionowych zagłębień w gruncie, pozwalających określić jego gatunek oraz stan. Przyjmuje się, że do każdego badania należy wykonać minimum 3 wiercenia, każde o głębokości od 4 do 5 metrów, jednak w wielu przypadkach możliwe jest wykonanie mniejszej ilości wierceń o mniejszej głębokości. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy na danej działce tego typu badania przeprowadzane były wcześniej – w takiej sytuacji możliwe jest wykonanie jedynie wiercenia kontrolnego w celu uaktualnienia warunków gruntowo-wodnych działki.

Co poza wierceniami?

Oczywiście, wiercenia nie zawsze są wystarczającą metodą badawczą i ich wykonanie nie daje żadnych konkretnych danych na temat właściwości gruntu. Wtedy konieczne staje się wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych na pobranych próbkach gleby oraz wód gruntowych w celu ustalenia m.in. ich składu chemicznego. Jeśli badany grunt należy do niespoistych, wykonywane są testy przy użyciu sond wprowadzanych w ziemię – przy ich pomocy określa się zagęszczenie gruntu.

Geotechniczny nadzór prac

Geotechnicy wykonujący badania gruntu obecni są na placu budowy również na innych etapach prac. Ich zadania to między innymi prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonania wykopów fundamentowych, wykonywanie kontrolnych badań zagęszczenia gruntu. czy badanie podłoża gruntowego pod posadzkami, nawierzchniami dróg i innymi dużymi powierzchniami. Wykonanie każdego z tych zadań musi zostać potwierdzone w stosownym protokole.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*