W ramach projektu przygotowano i przeprowadzono pierwszą w Polsce komercjalizację wyników badań B+R finansowanych z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Na podstawie licencji udzielonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu firma Hydrobox sp. z o.o. wytwarza produkty Hydrobox. Są one obecnie stosowane w inżynierii środowiska jako element zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp oraz w zieleni miejskiej i ogrodnictwie. Produkty Hydrobox dostępne są w sklepach na terenie Polski. W 2017 r. firma rozpoczęła ich eksport do krajów UE, i USA, mówi prof. Lejcuś.

Jak można zdefiniować projekt Hydrobox 2.0?

To jest produkt skomercjalizowany i jest w sprzedaży pod nazwą HYDROBOX. Myślę, że ta nazwa czytelnikom powie o wiele więcej. Jest to zaprojektowany i zbudowany w taki sposób, że na początku mówiąc w dużym skrócie woda w glebie jest zatrzymywana, a następnie w przypadku niskiej wilgotności gleby roślina może pobrać wodę. W przypadku suszy roślina pobierając wodę może się dalej rozwijać i być w dobrej kondycji. To ma znaczenie bardzo praktyczne i szerokie. Zaczynając od zwykłych roślin domowych, przez rośliny w ogrodach, czy zieleń miejską (drzewa alejowe).

Niezwykle istotne jest dostarczanie składników pokarmowych niezbędnych do wegetacji

Tym zajmujemy się w projekcie „Hydrobox2.0 – innowacyjna technologia wspomagająca oszczędzanie wody i wegetację roślin” realizowanego w ramach POIR, działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” projekt nr POIR.04.01.04-00-0061/16 W ramach projektu skutecznie opracowujemy innowacyjne, biodegradowalne wersje produktów Hydrobox. Hydroboxy nowej generacji będą nie tylko rozkładać się samoistnie w glebie, ale jednocześnie będą dostarczać składników pokarmowych niezbędnych do wegetacji roślin. Co więcej w dużej części będą one produkowane z materiałów odpadowych, wpisując się tym samym w zasady gospodarki cyrkulacyjnej.

Gratulujemy Panie Profesorze!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj