INNOWACYJNE BADANIA NAD LECZENIEM STWARDNIENIA ZANIKOWEGO BOCZNEGO (ALS)

Pojawiła się duża szansa, że leczenie stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) już wkrótce stanie się skuteczniejsze. Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) prowadzi obecnie badania przedkliniczne, a wkrótce rozpocznie badania kliniczne, nad opracowaniem produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartej na komórkach mezenchymalnych z galarety Whartona (WJ-MSC), czyli tkanki pochodzącej ze sznura pępowinowego.

Polski Bank Komórek Macierzystych zaangażowany jest obecnie w 4 projekty badawczo-rozwojowe, w ramach których już trwają lub będzie rozpoczętych 7 badań klinicznych fazy II lub III. Ich celem jest opracowanie leków czy terapii opartych o komórki macierzyste. W trzech projektach PBKM jest członkiem konsorcjów, ALSTEM natomiast to samodzielny projekt PBKM z udziałem zewnętrznych ekspertów z Polski i zagranicy.

W projekcie ALSTEM badacze chcą wykazać kliniczne bezpieczeństwo i skuteczność leczenia stwardnienia zanikowego bocznego przy użyciu WJ-MSC. Celem projektu jest także opracowanie panelu badań diagnostycznych pozwalających określić, którzy pacjenci mogą lepiej reagować na terapię komórkową.

– Komórki macierzyste mają ogromny potencjał. Posiadają możliwość przekształcenia się w różnorodne typy dojrzałych komórek, między innymi w komórki mięśniowe oraz nerwowe. Mają szczególne zdolności immunomodulacyjne – mówi  prof. nadzw. dr n. med. Mirosław Janowski, który współpracuje z PBKM przy realizacji Projektu.

Właściwości immunomodulacyjne komórek mezenchymalnych mogą odmienić przebieg choroby i rokowanie u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym.

– Naszym ogromnym sukcesem będzie znaczące spowolnienie przebiegu choroby, jeśli uda nam się przez jakiś czas pacjenta utrzymać na tym poziomie, w którym jest obecnie i jego stan nie pogorszy się –  dodaje Dyrektor ds. Badań i Rozwoju z PBKM, dr n. biol. Tomasz Ołdak.

– Przy obecnym stanie wiedzy nie możemy pacjentowi zaoferować skutecznego leczenia. Riluzol, który jest jedynym zarejestrowanym w Europie lekiem w terapii ALS, jedynie w niewielkim stopniu przedłuża życie pacjentów. W USA zarejestrowany jest ponadto edaravone, który również nie wydaje się być przełomem w terapii ALS. Taka sytuacja skłoniła mnie do poszukiwań innych możliwości leczenia – tłumaczy specjalista neurologii, dr n. med. Mariusz Grudniak – Ekspert ds. Badań i Rozwoju w PBKM.

Projekt ALSTEM realizowany przez PBKM nad lekiem na ALS zdobył dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu sektorowego INNO NEURO PHARM (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020″). Projekt PBKM został oceniony najwyżej spośród projektów innych polskich firm biotechnologicznych.

Sukces projektu ALSTEM otworzy drogę do rejestracji centralnej terapii WJ-MSC w Europejskiej Agencji Leków. PBKM stałby się wówczas jedynym na świecie wytwórcą takiej terapii komórkowej.

Anna Wesecka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj