„Rozwijanie technologii dla przyszłości to nasza podstawowa misja” – o odpowiedzialności za przyszłość i innowacyjnych technologiach rozmawiamy z Magdaleną Drac-Tatoń, Prezes MEGMAR

Zostali Państwo jako Megmar nagrodzeni Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. Co oznacza dla Państwa to wyróżnienie?

Megmar traktuje rozwijanie technologii dla przyszłości jako swoją podstawową misję. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za działania dziś, które kształtować będą przyszłość planety i jej klimatu. Od wypracowania nowych, skutecznych rozwiązań pozwalających na współistnienie przemysłu i ochrony środowiska zależy naprawdę wiele… Cieszymy się, że nasze wysiłki w tym obszarze są dostrzegane! Oznacza to przecież, że idziemy w kierunku, którego sens dostrzegany jest także przez inne podmioty, zaangażowane w podobne do naszych działania, a tylko dzięki współpracy możemy mieć realny wpływ na wspólną przyszłość.

Megmar od lat tworzy innowacyjne rozwiązania chemiczne, myśląc jednocześnie o środowisku. Jakie są według Pani wyzwania w dziedzinie chemii i energetyki?

Musimy wzmocnić nasze działania na rzecz osiągnięcia możliwości ekologicznego wykorzystywania paliw kopalnych – węgiel pozostanie jeszcze na długi czas strategicznym zasobem polskiego sektora energetycznego. Musimy jednak szukać także rozwiązań w obszarach, takich jak energetyka rozproszona, będąca ważnym elementem składowym niskoemisyjnego, sprawnego systemu energetycznego, czy wykorzystanie w takim systemie ogniw paliwowych, w których zachodzi bezpośrednia konwersja energii chemicznej paliwa na energię elektryczną i ciepło.

Rozwiązania firmy Megmar to od początku do końca polska myśl technologiczna, która wykracza poza granice naszego kraju. Jak wykorzystywane są dziś możliwości Megmaru w zakresie ekspansji poza granice Polski?

Szukamy partnerów i odbiorców w wielu zakątkach świata. Nasze technologie nie mają geograficznych ograniczeń. Wyzwania związane z przemysłem, jego wpływem na środowisko i dążeniem do zrównoważonego rozwoju mają charakter powszechny, stąd i międzynarodowe zainteresowanie naszymi rozwiązaniami. Dzięki temu Megmar może prowadzić działania w skali międzynarodowej, ukierunkowując swoją aktywność na najbardziej obiecujące i chłonne rynki, do których dziś należą rynek hiszpański, niemiecki i litewski.

Jakie nowe wyzwania stoją przed firmą?

Przede wszystkim – nie zwalniać. Rozwiązywać problemy przedstawiane nam przez partnerów i klientów tworząc dostosowane do ich indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nadal być częścią zmiany, zarówno tej napędzającej działania na rzecz „pokojowego współistnienia” przemysłu i środowiska naturalnego, ale i tej związanej z funkcjonowaniem samego biznesu. Chcemy promować obecność kobiet w gospodarce i biznesie, wierząc, że wnoszą one instynkt, wytrwałość, błyskotliwość i pracowitość, które mogą realnie wpłynąć na to, jak funkcjonuje nasz świat. Czasami te działania wymagają przebijania szklanych sufitów, ale… są sprawy, o które warto walczyć.

Korzystając z okazji do rozmowy o sprawach ważnych – jakie inicjatywy podejmuje Megmar w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu?

Staramy się działać wszędzie tam, gdzie dostrzeżemy taką potrzebę, wierzymy zwłaszcza w inwestowanie w przyszłość – ta sama zasada przyświeca naszym wszystkim przedsięwzięciom i badaniom. Dlatego jednym z projektów, z których jesteśmy szczególnie dumni jest współpraca Megmar ze światem akademickim. Oferowaliśmy na przykład stypendia studentom Wydziału Chemii UW – i podobny program rozpoczniemy niedługo we współpracy z inną uczelnią wyższą. Inwestycja w wiedzę i ludzi potrafiących się nią posługiwać jest najważniejsza z tych, których możemy dokonać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*