Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. stawia na nowoczesność i innowacje.

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. należy do notowanej na GPW Grupy Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. postawił na optymalizację dotychczasowego przedsiębiorstwa, realizację programu inwestycyjnego dostosowującego spółkę do wymogów ochrony środowiska oraz wprowadził wiele nowatorskich rozwiązań

Elektrociepłownia była wielokrotnie modernizowana co sprawia, że pracująca obecnie infrastruktura techniczna jest w bardzo dobrym stanie, co potwierdza jej niska awaryjność oraz osiągane wyniki produkcyjne.

Mając na uwadze osiąganie jak najlepszych wyników działalności, zarząd spółki konsekwentnie realizował strategię rozwoju na lata 2015- 2017, uwzględniającą wpływ bieżących czynników makro- i mikroekonomicznych. Spółka w 2016 roku odnotowała bardzo dobry wynik finansowy netto w wysokości 17,2 mln zł.

Zgodnie z opracowaną Strategią przyjęto do realizacji blisko 30 projektów strategicznych w następujących obszarach: inwestycje dostosowujące Elektrociepłownię do wymogów środowiskowych i rynkowych oraz w obszarach poprawy efektywności produkcji, efektowności ekonomicznej oraz organizacji pracy – połowa projektów została już zrealizowana – informuje prezes Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o., Marek Mrówczyński.

W roku 2016 Spółka kontynuowała realizację dużego frontu inwestycyjnego o nakładach przekraczających 150 mln. zł., z czego najważniejszym przedsięwzięciem jest nowoczesna instalacja odsiarczania i odazotowania spalin, gwarantująca spełnienie standardów emisyjnych w zakresie emisji gazowych SO2, NOX i emisji pyłowej do powietrza, zgodnie z dyrektywą IED oraz dostosowująca również spółkę do tzw. konkluzji BAT. Generalnym wykonawcą inwestycji jest SBB ENERGY S.A. przy udziale amerykańskiej firmy Clyde Bergemann, dla której była to pierwsza tak duża instalacja realizowana w Polsce. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na listopad 2017 roku

Jest to jedyna taka instalacja w Polsce i Europie. Wszędzie tam gdzie możemy wcielać innowatorskie działania, wdrażamy je. Instalacja już pracuje, teraz kończymy instalację odazotowania dla dwóch pozostałych kotłów, które zaczną działać jesienią tego roku – podkreśla prezes.

Kolejną ważną inwestycją dla spółki była zakończona w 2016 roku modernizacja chłodni wentylatorowej, zrealizowana nakładem ok. 4,7 mln zł.

Dzięki tej inwestycji możemy pracować turbozespołem z jego mocą nominalną w sezonie poza grzewczym na poziomie 81,5 MWe. Inwestycja ta pozwoliła na zwiększenie produkcji, a tym samym sprzedaży energii elektrycznej rocznie o ok. 80 tys. MWh – wylicza prezes.

W 2017 roku Elektrociepłownia Będzin rozpoczęła też modernizację stacji przygotowania wody do celów przemysłowych. Nakłady inwestycyjne na to zadanie wynoszą ok. 5 mln zł – Planujemy przejść z użytkowania wody wodociągowej na rzecz wody rzecznej, która jest znacznie tańsza – zapowiada Marek Mrówczyński.

Będzińska firma może w 2017 roku pochwalić się również nowatorskim projektem: „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”.

Wartość projektu wynosi około 3 mln zł. Elektrociepłownia otrzymała 2 mln zł dofinansowania. Szacowany czas realizacji to około 21 miesięcy.

Mówimy o projekcie badawczym. W przypadku jego pozytywnego zakończenia być może przystąpimy do budowy akumulatora wysoko lub wielotemperaturowego w skali przemysłowej– mówi prezes.

Obecnie trwają prace nad strategią Spółki na lata 2018 – 2022. Jej ogólne założenia zarówno dla Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o., jak i Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przedstawiono w czerwcu 2017 r. Jej ważnym elementem są dalsze prace rozwojowe i innowacyjne, poprawiające parametry środowiskowe i wydajnościowe kogeneracji.

Spółka jest firmą świadomą swojej odpowiedzialności społecznej, angażującą się w życie regionu i współpracującą z instytucjami nauki, sportu i kultury szczególnie na terenie Będzina i Sosnowca, gdzie funkcjonuje.

Poprzez swoje działania charytatywne i sponsoringowe pragniemy kreować wizerunek firmy dla której zaangażowanie w sprawy społeczne jest również ważne – podsumował Marek Mrówczyński, Prezes Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.

Paweł Wiśniewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj