Konkurs dla instytucji naukowych na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri ogłosiły Narodowe Centrum Nauki i Towarzystwo Maxa Plancka. W pierwszej edycji konkursu w Polsce może powstać do trzech takich centrów. Każde z nich otrzyma 300 tys. euro rocznie.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej.

„Przedsięwzięcie umożliwi ściągnięcie do Polski naukowców-liderów, którzy zorganizują tutaj swoje zespoły badawcze. Będzie to zatem szansa dla wybitnych uczonych z całego świata na prowadzenie badań w najlepszych międzynarodowych zespołach” – poinformowało w środę Narodowe Centrum Nauki (NCN) w przesłanym PAP komunikacie.

Porozumienie między MPG a NCN w sprawie utworzenia sieci Dioscuri zostało podpisane 4 lipca tego roku w Krakowie. W pierwszej edycji konkursu w Polsce powstanie do trzech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

„W ramach wspólnej inicjatywy przy istniejących w Polsce jednostkach specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki ma docelowo powstać 10 laboratoriów badawczych. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z tzw. jednostką mentorską w Niemczech (uniwersytetem lub instytucją badawczą) w celu wzmocnienia wymiany naukowej między Polską i Niemcami. Finansowanie zapewni NCN dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec” – wyjaśniono w komunikacie.

Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs Dioscuri, otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Doskonałości Naukowej. Lider projektu za swoją pracę otrzyma 100 tys. euro rocznie. Jak podało NCN, finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

Nabór wniosków w konkursie trwa do 12 lutego 2018 r. Wnioski muszą zostać złożone wspólnie przez badacza – wybitnego naukowca, który otrzymał stopień naukowy doktora w ciągu ostatnich 15 lat – oraz instytucję naukową, która będzie go gościć umożliwi założenie i prowadzenie Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri. „Nie może to być jednak instytucja, w której badacz ten był zatrudniony w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku” – podkreślono w komunikacie.

Na stronie internetowej NCN jest dostępna lista jednostek, które zadeklarowały chęć utworzenia Centrum Dioscuri; lista nie jest jednak zamknięta i do konkursu mogą zgłosić się też inne jednostki, jeśli tylko spełniają warunki udziału.

„Mamy nadzieję, że organizowany we współpracy z Towarzystwem Maxa Plancka program przyczyni się do wzrostu mobilności międzynarodowej i przyciągnie do Polski światowej klasy naukowców – mówi cytowany w komunikacie dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. – Dzięki utworzeniu Centrów Doskonałości Dioscuri możliwe będzie prowadzenie badań na najwyższym poziomie, a nasz kraj stanie się ciekawą propozycją dla rozwoju kariery naukowej”.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.ncn.gov.pl/dioscuri (PAP)

Nauka w Polsce

autor: Katarzyna Florencka

PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj