Urządzenie do wykrywania i sygnalizacji zagrożenia stanu zdrowia i życia człowieka oraz praktyczny kijek do nordic walking – to dwa z pięciu rozwiązań uhonorowanych nagrodami głównymi w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-wynalazca”. Wyniki ogłoszono w poniedziałek w Kielcach.

Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Politechnika Świętokrzyska (PŚ).

Konkurs był adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów wyższych uczelni, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo wzoru użytkowego czy przemysłowego. Chodziło o wynalazki chronione prawem wyłącznym lub zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP albo w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu można było również zgłosić wynalazki powstałe w ramach współpracy ze studentami z zagranicznych uczelni.

Tegoroczne konkursowe zgłoszenia zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski. Najwięcej, bo 20 pomysłów, nadesłali studenci Politechniki Lubelskiej, dziewięć – studenci Politechniki Świętokrzyskiej, a po sześć – uczelni z Bydgoszczy i Poznania.

„W tym roku konkurs zdominowały rozwiązania z zakresu medycyny i biotechnologii (…)Pojawiły się też rozwiązania z obszaru energii, przemysłu materiałowego, chemicznego, pomiarów, budownictwa, transportu. A zatem wiele obszarów, w których młodzi ludzie prowadzą działalność badawczo-rozwojową” – podkreśliła dyrektor Centrum Ochrony Własności Intelektualnej PŚ, dr hab. Bożena Kaczmarska.

Komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych.

Nagrodę główną za cykl wynalazków dotyczących wydajnej metody syntezy chemicznej mającej na celu otrzymanie nowych pochodnych flawonoidów (organiczne związki chemiczne występujące w roślinach) otrzymała Joanna Kozłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W wyniku przeprowadzonych przez nią badań uzyskano nowe pochodne chalkonu oraz naringeniny – flawonoidu obecnego w owocach cytrusowych i odpowiedzialnego za ich gorzki smak. Związki te zostały poddane wstępnym badaniom biologicznym, które wykazały ich potencjał przeciwnowotworowy oraz przeciwdrobnoustrojowy.

„Nad tym rozwiązaniem pracowałam nieco ponad rok, ponieważ synteza, oczyszczanie związków i zbadanie ich struktury wymagało trochę czasu” – wyjaśniła studentka z Wrocławia.

Kolejnym laureatem jest Klaudia Radomska z Politechniki Częstochowskiej, która opracowała rozwiązania „Kompozyt magnetyczny dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej” oraz ” Sposób otrzymywania kompozytu magnetycznego dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej”. Opracowany kompozyt dzięki zastosowanym składnikom, stanowi alternatywę dla stosowanych dotychczas drogich magnesów spiekanych. Poza tym, wykorzystanie nieszkodliwego środka spajającego, którym jest biopolimer powoduje uniknięcie niebezpieczeństwa złego wpływu na zdrowie pacjenta.

Z kolei Anna Kańtoch z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego nagrodzona została za rozwiązanie „Sposób i urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów”. Służy ono do wykrywania i sygnalizacji zagrożenia stanu zdrowia i życia pacjenta szpitalnego. Wynalazek znajdzie zastosowanie w ochronie zdrowia człowieka na szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach internistycznych oraz geriatrycznych, instytucjach opieki długoterminowej oraz w warunkach domowych.

Nagrodzeni zostali również Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej oraz Karol Fatyga, Dariusz Zieliński i Katarzyna Zielińska z Politechniki Lubelskiej. Ich prace dotyczyły m.in. kijków do nordic walking oraz sposobu i układu wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach.

Przyznano także pięć wyróżnień i siedem nagród specjalnych, ufundowanych m. in. przez marszałka województwa świętokrzyskiego, prezesa Urzędu Patentowego RP i rektora PŚ.

Celem przedsięwzięcia organizowanego od 2010 r. przez PŚ jest inspirowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w pracach badawczo-rozwojowych i do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs ma także za zadanie zachęcenie studentów do korzystania z ochrony prawa własności przemysłowej.

Nagrodą główną w konkursie jest możliwość prezentowania przez laureatów swoich rozwiązań podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

Politechnika Świętokrzyska jest najstarszą i jedyną państwową uczelnią techniczną w regionie świętokrzyskim. Kształci ok. 7 tys. studentów na 19 kierunkach i ponad 60 specjalnościach. Zatrudnia 514 nauczycieli akademickich.

PAP – Nauka w Polsce, Piotr Grabski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj