23 szkoły wyższe podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, w której podkreślono rolę uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, jak również potrzebę pielęgnowania wartości akademickich.

Jak poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, deklaracja skupia się na czterech obszarach funkcjonowania uczelni, dotyczących: pielęgnowania wartości akademickich; realizacji programów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności; organizacji pracy uczelni i jej współpracy z interesariuszami.

Autorzy dokumentu podkreślili konieczność upowszechniania idei tolerancji, równości i różnorodności, a także respektowania i ochrony praw człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej.

„W Deklaracji podkreślona została rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, jak również potrzeba pielęgnowania wartości akademickich. Wskazano także na potrzebę kształtowania społecznych oraz obywatelskich postaw przyszłych elit, które będą sprzyjać budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości, komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy” – informuje w przesłanym PAP komunikacie Uniwersytet im. A. Mickiewicza, który znalazł się w gronie sygnatariuszy Deklaracji.

Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, w dokumencie podkreślono również wagę współpracy środowiska naukowego z biznesem – dzięki niej możliwy jest rozwój badań naukowych i prac wdrożeniowych, które dają szansę rozwiązywania różnych problemów, także tych społecznych.

Choć Deklarację podpisały 23 uczelnie, to – jak informuje Ministerstwo Rozwoju – jest ona otwarta dla wszystkich szkół wyższych, które chcą informować o swoim zaangażowaniu w promowanie idei społecznej odpowiedzialności oraz uczelni realnie wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności w swojej działalności.

Autorami dokumentu są członkowie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR, funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. W pracach grupy uczestniczą przedstawiciele zarówno środowiska akademickiego, jak i biznesu, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

Deklarację podpisano podczas konferencji „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, która odbyła się w połowie listopada w Ministerstwie Rozwoju.

Lista uczelni, które podpisały Deklarację jest dostępna na stronie internetowej.

PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj