Średzka Woda zakończyła w tym roku trwający dekadę projekt związany ze skanalizowaniem Środy Śląskiej – zapewniając mieszkańcom dostęp do czystej wody w trosce o komfort ich życia oraz środowisko naturalne.

Przeprowadzona w latach 2007-2017 inwestycja rozpoczęła się od gruntownej modernizacji oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej, będącej obecnie nowoczesnym zakładem XXI wieku. Następnym, najbardziej czasochłonnym krokiem, stała się rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej, obejmującej swoim zasięgiem nie tylko samą Środę Śląską, lecz również szereg okolicznych miejscowości. Obecnie skanalizowano już ponad 97 proc. gminy, co jest doskonałym wynikiem zarówno w regionie, jak i w porównaniu z resztą kraju. Zadowoleni z inwestycji są oczywiście również sami mieszkańcy Środy Śląskiej.

Dostarczamy mieszkańcom czystą wodę dbając jednocześnie o stan otaczającego nas środowiska naturalnego. Pozytywna ocena mieszkańców jest dla nas zawsze największą nagrodą za ciężko wykonaną pracę. Stopień skanalizowania gminy jest również dla nas wielkim powodem do dumy. Oczywiście tak ogromne inwestycje nie byłyby możliwe bez silnego wsparcia ze strony pieniędzy unijnych, około 50 proc. pieniędzy pochodziło właśnie z funduszy pomocowych. – wyjaśnia prezes, Antoni Biszczak.

Średzka Woda w swojej działalności zawsze kieruje się dewizą: “Dobra woda, czyste środowisko, zadowoleni mieszkańcy”. Na zadowolenie mieszkańców wpływa również realizowanie przez zakład podłączeń w najdalej oddalonych od zakładu miejscach gminy (mimo iż pozostało ich jedynie mniej niż 3 proc.).

Nasi mieszkańcy już dawno zauważyli korzyści płynące z podłączenia do naszej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej. Z tego też powodu domagają się podłączeń również do najdalej oddalonych miejsc, które realizujemy, mimo iż są nieopłacalne pod względem finansowym. Najważniejszy jest dla nas komfort życia mieszkańców oraz ochrona środowiska – dodaje prezes.

Zakończenie przez Średzką Wodę projektu skanalizowania gminy nie jest oczywiście zakończeniem prac inwestycyjnych. Spółka planuje już bowiem kolejne prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i podłączenie nowych obiektów przemysłowych czy też budynków mieszkalnych. Dynamiczny rozwój Środy Śląskiej oznacza dla zakładu coraz więcej pracy i budowy kolejnych kilometrów sieci wodociągowej pod nowe budynki.

Nie spoczywamy na laurach, powiem nawet, iż zrealizowane inwestycje motywują nas do dalszej wytężonej pracy i nowych projektów. Prowadzenie tak dużego zakładu związane jest zarówno z koniecznością rozbudowy istniejącej sieci, jak i stałą modernizacją już istniejącej. Dbanie o jakość wody oraz środowisko naturalne jest pracą na pełen etat przez 365 dni w roku – podkreśla z entuzjazmem Prezes Biszczak.

Średzka Woda realizuje również prace związane z rozbudową sieci na terenach inwestycyjnych położonych na terenie gminy. Dobrze przygotowane pod względem infrastrukturalnym tereny są niezwykle pożądane przez inwestorów.

Atrakcyjne grunty pod inwestycje są olbrzymim atutem Środy Śląskiej. Między innymi dzięki temu gminie udało się pozyskać w ostatnim czasie znaczącego inwestora w postaci zakładów Lufthansa. Wiemy, iż firma poszukiwała terenów pod zaplanowaną inwestycję na terenie całej Polski, jednak to właśnie warunki zaproponowane przez Środę Śląską okazały się najlepsze, a znaczny wpływ na to miał właśnie dostęp do dobrej sieci wodociągowej oraz czystej wody, jaką zapewnia nasz zakład na tym terenie – podkreśla Antoni Biszczak.

Oczyszczalnia od wielu lat współpracuje z uczelniami oraz instytucjami naukowymi – przede wszystkim z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, którego studenci mogą odbywać w oczyszczalni praktyki. Choć zakład od dawna prowadzi szereg akcji edukacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców gminy w zakresie gospodarki wodnej oraz ekologii w najbliższych latach planowane jest rozszerzenie tej działalności wobec mieszkańców – zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Bardzo zależy nam na ciągłym zwiększaniu świadomości naszych mieszkańców w zakresie ekologii oraz bezpiecznego korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej. Chcemy by ludzie zrozumieli, iż zmodernizowana sieć jest naszym wspólnym dobrem i wszyscy musimy o nią zadbać. Awarie wynikające z niewłaściwego użytkowania sieci przekładają się na konieczność ciągłych prac remontowych oraz koszty. Zależy nam, by mieszkańcy zrozumieli, iż są one tak naprawdę ponoszone przez nas wszystkich. Odpowiedzialna postawa proekologiczna społeczeństwa w szybkim tempie przełoży się na zmniejszenie awaryjności sieci, a ta na zmniejszenie kosztów funkcjonowania naszego zakładu – tym samym również na koszty ponoszone przez naszych mieszkańców – wskazuje prezes Biszczak.

Konsekwentna polityka inwestycyjna, troska o środowisko oraz zadowolenie mieszkańców to klucze do sukcesu działalności Średzkiej Wody. Kierowanie się przez zakład dewizą „Dobra woda, czyste środowisko, zadowoleni mieszkańcy” zostało po raz kolejny docenione – zakład uhonorowany został Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2017 podczas uroczystej gali II Forum Inteligentnego Rozwoju 2017.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj