Innowacyjne projekty badawczo-wdrożeniowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – WIT dla przedsiębiorstw.  

Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny pokazuje, że nowoczesna nauka wykracza poza obszar badań podstawowych i  zwraca się w stronę przedsiębiorstw, aby umożliwić im praktyczne wykorzystanie swoich osiągnięć.

„Jesteśmy gałęzią nauki, która dedykowana jest do współpracy z sektorem biznesowym, wdrażając projekty badawczo-rozwojowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju naszych klientów.”  

Łukasiewicz – WIT opracowuje nowoczesne technologie i wyroby dla budownictwa i górnictwa skalnego. Dostarcza również rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych, bezpieczeństwa mienia, a także eksploatacji maszyn i urządzeń. Specjalizuje się również ‍w‍ procesach galwanotechnicznych, obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej oraz zabezpieczeniach antykorozyjnych. Wspiera też przedsiębiorstwa w realizacji innowacyjnych projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju, finansowanych

z programów krajowych i europejskich.

Na szczególną uwagę zasługuje prowadzony wspólnie z PKP S.A. projekt FP4 – Rail4EARTH, w ramach zielonej transformacji europejskiego systemu kolejowego. Centrum Nowych Technologii w Budownictwie Łukasiewicz – WIT dokłada tu swoją cegiełkę w postaci materiałów budowlanych na bazie surowców odpadowych, do wykorzystania w neutralnych środowiskowo dworcach modułowych. 

Kolejnym rozwiązaniem, łączącym zastosowanie w budownictwie z  wykorzystaniem surowców wtórnych, jest RecykloFiber, izolacja termiczna i  akustyczna z wykorzystaniem włókien pochodzących z przerobu odpadów tekstylnych, makulatury i biomasy.

Gorącym temat jest też z pewnością projekt płyt o wysokiej odporności ogniowej.

Znaczący potencjał dla przemysłu budowlanego i branży odpadowej mają  również badania nad zastosowaniem trudnych do recyklingu, mielonych łopat turbin wiatrowych wykorzystywanych w produkcji polimerobetonu i ich wpływem na jego właściwości mechaniczne. Wnioski z badań wskazują na możliwość wykorzystania tych recyklatów w produkcji nowych, odpornych i bardziej zrównoważonych materiałów budowlanych.

„Dostarczymy wiedzę, aby wspomagać rozwój przedsiębiorstw i tworzyć korzystne warunki dla innowacji i współpracy biznesowej”.

Opis aktywności Łukasiewicz – WIT byłby niepełny bez wspomnienia o działalności informacyjnej i networkingowej realizowanej przez Ośrodek Enterprise Europe Network i Branżowy Punkt Kontaktowych TNiCE, które wspierają przedsiębiorstwa we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji, a także ubieganiu się o środki na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe z Programu „Horyzont Europa”.

Więcej informacji o Sieci Badawczej Łukasiewicz – WIT: https://wit.lukasiewicz.gov.pl/oferta/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj