MF proponuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stypendiów uzyskiwanych w ramach programu „Erasmus+” – wynika z projektu rozporządzenia. To przedłużenie obowiązujących przepisów na kolejne lata 2019-23.

W uzasadnieniu do rozporządzenia Ministerstwo Finansów przypomina, że zgodnie z Ordynacją podatkową „minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie”.

Dodano, że w związku z przewidywaną kontynuacją programu „Erasmus+” resort nauki zwrócił się do ministra finansów o wydanie rozporządzenia, przedłużającego dotychczasowe zaniechanie poboru podatku dotyczące stypendiów programu.

MF przypomina, że do rezygnacji z opodatkowania dochodów, uzyskiwanych w ramach tego programu, zachęcali jego twórcy, w związku z czym takie państwa, jak Cypr, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Węgry, Francja czy Wielka Brytania zrezygnowały z opodatkowania stypendiów programu „Erasmus+”.

Projekt, wzorem obecnie obowiązującego (do końca 2018 roku) rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2016 r., zawiera zatem propozycję zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” przez osoby fizyczne. Dotyczyłoby to zarówno osób wyjeżdżających z Polski, jak i przyjeżdżających do naszego kraju z krajów partnerskich programu (państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i niektórych krajów kandydujących do Unii).

Program „Erasmus+”, jak przypomina w uzasadnieniu MF, oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. W myśl programu, rok 2020 ma być ostatnim, w którym uruchomione zostaną konkursy wniosków, ale realizacja zaakceptowanych projektów może trwać do 2023 r. „Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży” – czytamy. Jest kontynuacją programu „Erasmus”, realizowanego od końca lat 80. (PAP)

PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj