330 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Nauki (NCN) na badania podstawowe w ramach ogłoszonych konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15 – poinformowało NCN w przesłanym w piątek PAP komunikacie. Wnioski można składać do 15 czerwca 2018 r.

W konkursie OPUS naukowcy będą się mogli ubiegać o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W PRELUDIUM swoją szansę na kierowanie projektem badawczym mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest

Jak wyjaśnia NCN, konkurs OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również zaplanować przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. „Nie ma tu żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie” – podkreślono w komunikacie. Budżet konkursu OPUS 15 to 300 mln zł.

Konkurs PRELUDIUM 15 jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. „Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W zespole badawczym mogą być co najwyżej trzy osoby, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie” – wyjaśnił NCN.

Budżet 15 edycji konkursu PRELUDIUM wyniesie 30 mln zł.

Jak zaznaczono w komunikacie, w ogłoszonych konkursach Rada NCN wprowadziła istotne zmiany w konstrukcji niektórych części wniosku. „Skrócony opis projektu badawczego, który jest oceniany przez członków Zespołu Ekspertów na I etapie oceny oraz streszczenie projektu będą sporządzane wyłącznie w języku angielskim” – poinformowało NCN.

„Do tej pory ze względów funkcjonalnych nie mieliśmy możliwości zapraszania do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołów Ekspertów naukowców nie posługujących się biegle polszczyzną właśnie ze względu na to, że dokumentacja oceniana na I etapie była sporządzona wyłącznie w języku polskim. Obecna zmiana to kolejny krok ku umiędzynarodowieniu naszych procedur konkursowych. Jesteśmy przekonani, że obecność ekspertów zagranicznych w Zespołach pozytywnie wpłynie na jakość ocen sporządzanych na I etapie” – ocenił cytowany w komunikacie przewodniczący Rady NCN prof. Janusz Janeczek.

Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki dodał, że zmiana formy niektórych części dokumentacji konkursowej to kolejny krok w procesie usprawnienia procedur konkursowych oraz ułatwienia współpracy z grantobiorcami.

„Ze względu na mające niedługo wejść w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), począwszy od ogłoszonych właśnie konkursów wprowadzone zostały nowe typy oświadczeń w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wnioskach składanych do NCN” – podkreślono w komunikacie.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl) do 15 czerwca 2018 r.

PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj