Niemal 12 mln zł otrzymają od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej laureaci konkursów HOMING i POWROTY. Młodzi badacze będą realizować projekty poświęcone m.in. ograniczaniu emisji toksycznych i rakotwórczych substancji z gazów spalinowych czy walce z otyłością.

Niemal 9 mln złotych przyznanych zostało na realizację 11 projektów w piątym konkursie HOMING – informuje FNP w przesłanej PAP informacji prasowej. Do tej edycji programu zgłosiło się 54 kandydatów. Dzięki uzyskanym funduszom, młodzi doktorzy przyjeżdżający do Polski z zagranicy będą realizować swoje projekty o charakterze staży podoktorskich we współpracy z 25 zagranicznymi i 6 krajowymi partnerami naukowymi, jak również z dwoma polskimi partnerami gospodarczymi. Jak podkreśla FNP, środki pozwolą na sfinansowanie 14 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 21 stypendiów dla młodych naukowców – studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Prawie 900 tys. zł na badania z zakresu psychologii zdrowia otrzymała m.in. dr Dominika Kwasnicka z Curtin University w Australii. Projekt będzie prowadzony we wrocławskim oddziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. „W Polsce ponad połowa populacji zmaga się z nadwagą i otyłością, a ten odsetek sukcesywnie wzrasta” – mówi cytowana w komunikacie prasowym badaczka. „Nadmierna masa ciała jest poważnym problem zdrowotnym i ekonomicznym, który przynosi istotne, negatywne konsekwencje społeczne i gospodarcze. Celem mojego projektu jest utworzenie, przetestowanie i rozpowszechnienie internetowego programu prozdrowotnego, który przy wykorzystaniu teorii psychologii zdrowia i badań dostarczy skutecznych narzędzi multimedialnych wspierających redukcję nadwagi i otyłości” – dodaje.

W piątym konkursie w programie HOMING granty otrzymali ponadto: dr Flurin Babst, dr Jędrzej Kaniewski, dr Jan Kołodyński, dr Anna Malik, dr inż. Daniel Prochowicz, dr Krzysztof Szade, dr inż. Paweł Szumniak, dr inż. Krzysztof Świtkowski, dr Henryk Turski oraz dr inż. Dominika Ziółkowska.

Dofinansowanie o łącznej wysokości ponad 3 mln złotych otrzyma z kolei czterech laureatów programu POWROTY, których wyłoniono spośród 35 kandydatów. Środki te mają pozwolić nagrodzonym badaczom na powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem i pracą poza obszarem nauki. Swoje projekty laureaci konkursu będą realizować we współpracy z pięcioma zagranicznymi i dwoma polskimi partnerami naukowymi a także z dwoma polskimi partnerami gospodarczymi. Pozyskane od FNP pieniądze pozwolą też na sfinansowanie stypendiów dla dziecięciu młodych naukowców: studentów i doktorantów.

Wśród laureatów POWROTÓW znalazła się m.in. dr inż. Katarzyna Adamska z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. W ramach grantu w wysokości niemal 800 tys. zł będzie ona szukać sposobów na zmniejszenie emisji toksycznych i rakotwórczych substancji z gazów spalinowych. „Zanieczyszczenie powietrza cząstkami smogu jest obecnie jednym z największych problemów krajów rozwiniętych i stanowi duże zagrożenie dla zdrowia” – podkreśla dr inż. Katarzyna Adamska. „Sadza obecna w atmosferze sprzyja również korozji metalu, zanieczyszczeniu wody i gleby oraz zmniejsza produktywność w rolnictwie. Stężenia szkodliwych związków organicznych oraz zanieczyszczenie smogiem w Polsce są wyższe niż w jakimkolwiek innym kraju UE. Mój projekt skupia się głównie na ograniczeniu emisji cząstek stałych z silników benzynowych, które są znacznie słabiej poznane i trudniejsze do spalania niż cząstki z silników diesla” – tłumaczy.

Granty w programie POWROTY zostały przyznane jeszcze trzem osobom: drowi Sylwestrowi Arabasowi, dr inż. Pauli Ratajczak i dr Annie Szlachcic.

Finansowanie projektów w obu programach zostało przyznane na dwa lata. Laureaci konkursów zostali wyłonieni w wyniku trzyetapowej oceny merytorycznej przeprowadzonej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w panelach: naukowo-gospodarczym i interdyscyplinarnym.

PAP – Nauka w Polsce

Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj