Przez lata województwo śląskie utożsamiane było wyłącznie z przemysłem ciężkim i górnictwem, obecnie zaś – z rozwiązaniami opartymi na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Transformacja regionu pomaga tworzyć nowe gałęzie i nowe rozwiązania w szerokiej gamie sektorów. Działania skoncentrowane są na rozwoju technologii przyjaznych środowisku naturalnemu oraz na regionalnych inteligentnych specjalizacjach, czyli medycynie, technologiom informatycznym, energetyce, zielonej gospodarce i przemysłach wschodzących.

Dzięki dostępnym narzędziom i konsekwentnie realizowanej polityce rozwoju gospodarczego Urząd Marszałkowski udziela wsparcia sektorowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, między innymi poprzez projekt pod nazwą „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”. Jego głównymi celami jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w województwie śląskim, wzrost poziomu eksportu z sektora MŚP z regionu, a także promocja województwa pod względem zamieszkania i podejmowania pracy. Z celów szczegółowych projektu wymienić warto przyciągnięcie przedsiębiorców, mieszkańców i talentów z terenu Polski, Europy i całego świata, a także zachęcenie przedsiębiorców z regionu do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej poprzez budowę sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

Działania te realizowane są przez Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, w współpracy z Funduszem Górnośląskim. Departament to zespół doświadczonych pracowników, którzy realizują wspomniany projekt w partnerstwie z pracownikami Funduszu Górnośląskiego. Do głównych zadań Departamentu należy promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa śląskiego, współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami w obszarze gospodarki czy koordynacja działań związanych z opracowaniem, aktualizacją i wdrażaniem polityki rozwoju gospodarczego naszego województwa. Na uwagę zasługują działania związane z opracowaniem analiz dotyczących internacjonalizacji, współpracy międzynarodowej czy śląskiej gospodarki i jej sektorów oraz skuteczne wdrażanie polityki rozwoju gospodarczego województwa śląskiego. W Departamencie prowadzona jest również baza ofert terenów inwestycyjnych z regionu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj