Trwająca globalna transformacja cyfrowa doprowadziła w ostatnich latach – a szczególnie obecnie, kiedy świat doświadczył szoku przerwania ciągłości jego dotychczasowego modelu we wszystkich niemal wymiarach – do szerokiego zrozumienia, że jest to rewolucja cywilizacyjna i to największa w historii. Fundamentalne zmiany obejmują nie tylko sferę technologii gospodarki, ale ogarniają warstwę społeczną, wywierając wpływ tak na każdego człowieka z osobna jak i na całe społeczności lokalne i narodowe, wreszcie na kształt funkcjonowania świata.

Są to przemiany, które wymagają szerokiego zaangażowania nauki i edukacji, od istotnych zmian w strukturze samego systemu nauki, usuwających bariery utrudniające otwartą współpracę przekraczającą granice poszczególnych dyscyplin nauki, do powszechnego wprowadzenia aktywnych form, zakładających zaangażowanie w procesy tworzenia nowych wartości.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze (MCB) zostało utworzone w UKSW, by przede wszystkim podjąć działania badawcze i rozwojowe w wybranych obszarach przyczyniających się do powodzenia takich właśnie procesów transformacyjnych. Działalność MCB charakteryzują interdyscyplinarność tematyczna i transdyscyplinarność metodologiczna.

Obecnie działalność MCB  skupia się w szczególności na obszarach aplikacyjnych związanych z rozwojem i funkcjonowaniem operacyjnych złożonych układów o strukturze sieciowej, o zastosowaniach w energetyce, szczególnie w jej sektorach bazujących na odnawialnej generacji energii i cyrkularności, transporcie i logistyce i procesach populacyjnych. Działania MCB obejmują także rozwój technologii i rozwiązań cyfrowych w medycynie, inteligentny monitoring środowiska naturalnego i rozproszonych przestrzennie systemów technicznych, projektowanie i syntezę nowych materiałów o ekstremalnych właściwościach, rozwój cyfrowych platform zaawansowanej analityki danych i komunikacji naukowej.

Zaawansowane kompetencje zespołów badawczych oraz nowoczesna infrastruktura umożliwią realizację własnych programów, służą realizacji wspólnych przedsięwzięć z zespołami naukowymi UKSW  i innymi ośrodkami badawczymi, a także umożliwiają podejmowanie projektów wdrożeniowych we współpracy z podmiotami gospodarczymi, przemysłem i instytucjami życia społecznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj